Lamda Development: Έβαλε στο ταμείο 216 εκατ. ευρώ από πωλήσεις ακινήτων στο Ελληνικό

Στα 216 εκατ. ευρώ ανέρχονται μέχρι στιγμής οι εισπράξεις από τις πωλήσεις ακινήτων στο Παράκτιο Μέτωπο εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, προερχόμενες κατά κύριο λόγο από το οικιστικό κομμάτι του έργου.

Με βάση τα στοιχεία που παραθέτει ο φορέας της επένδυσης, η Lamda Development στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του 2022, από το ποσό αυτό, κεφάλαια 30 εκατ. ευρώ αφορούν την πρώτη δόση που έχει λάβει στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με την ΤΕΜΕΣ για τα δύο πολυτελή ξενοδοχεία με τις «επώνυμες» κατοικίες.

Επιπλέον κεφάλαια 5 εκατ. ευρώ (σ.σ. άρα σε σύνολο 221 εκατ. ευρώ) εισέπραξε η εταιρεία τον περασμένο Μάρτιο βάσει της υπογεγραμμένης συμφωνίας για το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Θέρετρο με Καζίνο (Integrated Resort Casino – IRC), σε συνέχεια της υπογραφής το Σεπτέμβριο 2022 της Σύμβασης Ακινήτου για τη μακροχρόνια παραχώρηση στην εταιρεία IRC ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Hard Rock) έκτασης στο Ελληνικό, στην οποία η τελευταία έχει αναλάβει να αναπτύξει το IRC.

Τα έσοδα

Ειδικότερα όσον αφορά τις εισπράξεις της εταιρείας ανά οικιστική περιοχή:

Οσον αφορά τα οικόπεδα που προορίζονται για την κατασκευή βιλών (The Cove Villas), έχει ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία (υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης) για 19 οικόπεδα από το σύνολο των 28 διαθέσιμων οικοπέδων (68% του συνόλου), με τις συνολικές εισπράξεις από τις εν λόγω αγοραπωλησίες να ανέρχονται σε περίπου 77εκατ. ευρώ (αφορά την καταβολή του 50% της αξίας του οικοπέδου καθώς και το 100% της αξίας για το αναλογούν κόστος υποδομών). 

Επιπλέον, έχουν ήδη κατατεθεί προκαταβολές πελατών για 8 οικόπεδα (29% του συνόλου), με το συνολικό ποσό των προκαταβολών στα 1,4 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας για τα εν λόγω 8 οικόπεδα αναμένεται μέσα στο β’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. 

Τα κατ’ εκτίμηση συνολικά μικτά έσοδα από την πώληση όλων των οικοπέδων, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας (Φάση Α’), υπολογίζονται σε 214 εκατ. ευρώ, περιλαμβανομένων των εσόδων διαχείρισης της κατασκευής. Το κόστος κατασκευής αναλαμβάνεται από τους αγοραστές, ενώ η διαχείριση της μελέτης και της κατασκευής από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε..

Για τον Πύργο Κατοικιών, γνωστό και ως Riviera Tower έχει ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία (υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης) για 133 διαμερίσματα από το σύνολο των 170 διαμερισμάτων (78% του συνόλου), με τις συνολικές εισπράξεις από τις εν λόγω αγοραπωλησίες να ανέρχονται σε περίπου 75 εκατ. ευρώ (αφορά την καταβολή 20% του τιμήματος). 

Επιπλέον, έχουν ήδη κατατεθεί προκαταβολές πελατών για 22 διαμερίσματα (13% του συνόλου), με το συνολικό ποσό των προκαταβολών να ανέρχεται σε περίπου 7 εκατ. ευρώ. 

Η ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας για τα εν λόγω 22 διαμερίσματα καθώς και για τα υπόλοιπα 15 διαμερίσματα (για τα οποία διεξάγονται διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενους αγοραστές) αναμένεται επίσης εντός του β’ τριμήνου του 2023. Τα κατ’ εκτίμηση συνολικά μικτά έσοδα από την πώληση όλων των διαμερισμάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας (Φάση Α’), υπολογίζονται σε 625 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με την τρίτη οικιστική περιοχή με τα διαμερίσματα στα χαμηλά συγκροτήματα κατοικιών The Cove Residences (condos), ως προς τις κρατήσεις για τη μελλοντική απόκτηση των εν λόγω διαμερισμάτων, έχουν ήδη κατατεθεί προκαταβολές πελατών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 90% του συνόλου των 115 διαμερισμάτων, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 26 εκατ. ευρώ.

Εκτιμάται ότι η υπογραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων για την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας, κατά την οποία θα εισπράττεται το 25% του συνολικού τιμήματος εκάστης, θα ξεκινήσει μέσα στο β’ τρίμηνο 2023. 

Τα κατ’ εκτίμηση συνολικά μικτά έσοδα από την πώληση όλων των διαμερισμάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας (Φάση Α’), υπολογίζονται σε 279 εκατ. ευρώ

Η αύξηση των επιτοκίων

Αναφορικά με την έκθεση, σε επίπεδο ομίλου, στον κίνδυνο των αυξήσεων των επιτοκίων της αγοράς, η διοίκηση επισημαίνει ότι ο εν λόγω κίνδυνος αφορά κυρίως στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο. 

Την 31.12.2022 οι δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου με σταθερό επιτόκιο ανέρχονταν σε 47% του συνόλου, ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο ανέρχονταν σε 53% του συνόλου.

Παράλληλα, έχουν συναφθεί συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων, με σκοπό την κάλυψη έναντι των μεταβολών των επιτοκίων, για ποσό δανείων περίπου 112 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των προαναφερθέντων δανειακών υποχρεώσεων με κυμαινόμενο επιτόκιο. Συνεπώς, σύμφωνα με τις σχετικές αναλύσεις ευαισθησίας, η μεταβολή κατά +/- 1 ποσοστιαία μονάδα των επιτοκίων αναφοράς (Euribor) των δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο έχει επίπτωση κατά περίπου 5 εκατ. ευρώ στα ετήσια χρηματοοικονομικά έξοδα σε ενοποιημένη βάση (αντίστοιχα και στα προ-φόρων ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου).

Η εξέλιξη των εργασιών

Οσον αφορά τα έργα υποδομών και τις λοιπές κατασκευαστικές εργασίες, η εταιρεία κάνει λόγο για επιτάχυνση στους ρυθμούς υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της για τα έργα υποδομών στο ακίνητο του Ελληνικού

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχει ολοκληρωθεί περίπου 50% των εκσκαφών και 25% των σκυροδετήσεων στο έργο της υπογειοποίησης της Λεωφ. Ποσειδώνος, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή νέων αγωγών παροχής υψηλής τάσης ρεύματος, ενώ έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες κατασκευής βασικού και τοπικού οδικού δικτύου. 

Επιπλέον προχωρούν και οι εργασίες κατασκευής Flyover στη Λεωφ. Ποσειδώνος, με προφόρτιση του εδάφους, εκπόνηση μελέτης ικριωμάτων και παράκαμψης για την κατασκευή του φορέα της γέφυρας πάνω από τη Λεωφ. Ποσειδώνος, ενώ έχουν προχωρήσει και οι εργασίες εξυγίανσης και απορρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων.

Στο νέο κτίριο μετεγκατάστασης συλλόγων ΑΜΕΑ έχει ολοκληρωθεί το 100% των εργασιών σκυροδεμάτων, 95% της θερμοπρόσοψης και των εσωτερικών χωρισμάτων ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες εσωτερικών τελειωμάτων και οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες οριοθέτησης και μόνιμης περίφραξης του ακινήτου. 

Η κατασκευή του έργου συμβατικά θα ολοκληρωθεί εντός του καλοκαιριού του 2023, με την εκτιμώμενη παράδοση του ακινήτου το φθινόπωρο 2023. 

Σε σχέση με τις λοιπές κατασκευαστικές εργασίες αναφέρονται και αυτές της βαθιάς θεμελίωσης (κατασκευή πασσάλων) στο Riviera Tower όπου έχει ολοκληρωθεί περίπου το 45% του συνόλου των 300 πασσάλων.

Ως προς τις οικοδομικές άδειες τις προεγκρίσεις και πιστοποιήσεις βιώσιμων κτιρίων:

-Για το εμπορικό κέντρο Vouliagmenis Mall, το Μάρτιο χαρακτηρίστηκε ως Κτίριο Ειδικής Αρχιτεκτονικής Σχεδίασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ενέργειας & Περιβάλλοντος. 

Η επιλογή του αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πριν από την κατασκευή με τη μέθοδο Early Contractor Involvement (ECI) βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων, με την ανάθεση να εκτιμάται εντός του Μαΐου 2023. 

Οι κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές μελέτες κατατέθηκαν το Δεκέμβριο 2022 και βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης, με την έκδοση της οικοδομικής άδειας να εκτιμάται τον Ιούλιο 2023. Έχουν ήδη υπογραφεί/συμφωνηθεί οι όροι (Heads of Terms -HoT) για 52% της μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας (GLA). 

Στα τέλη του 2023 αναμένεται να έχουν υπογραφεί HoT για 70% του GLA. Η υπογραφή των συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας αναμένεται να ξεκινήσει από τα τέλη του 2023.

-Για τη Riviera Galleria που περιλαμβάνει επίσης καταστήματα, τον Οκτώβριο 2022 χαρακτηρίστηκε ως Κτίριο Ειδικής Αρχιτεκτονικής Σχεδίασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ενέργειας & Περιβάλλοντος. 

Το Δεκέμβριο 2022 έλαβε προ-πιστοποίηση (pre-certification) στη «χρυσή» (gold) κατηγορία σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα πιστοποίησης βιώσιμων κτιρίων LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), ενώ τον περασμένο Μάρτιο 2εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας και η τελική έγκριση και η έκδοση της άδειας εκτιμάται τον Ιούλιο 2023. 

Εχουν ήδη υπογραφεί/συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) για 21% της μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας (GLA).

Στα τέλη του 2023 αναμένεται να έχουν υπογραφεί HoT για 50% του GLA, ενώ η υπογραφή των συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας αναμένεται να ξεκινήσει από τα τέλη του 2023.

-Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο Μητροπολιτικό Πάρκο τον Δεκέμβριο 2022 εκδόθηκε η οικοδομική άδεια.

-Για τις The Cove Residences (condos) το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023 εκδόθηκαν οι οικοδομικές άδειες για όλα τα οικοδομικά τετράγωνα.

epirusblog.gr
5 of 5
Lamda Development: Έβαλε στο ταμείο 216 εκατ. ευρώ από πωλήσεις ακινήτων στο Ελληνικό
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 2658965409494017702
item