Πρέβεζα: Προκήρυξη αδειών για πωλητές επαγγελματίες και παραγωγούς

Από την Περιφέρεια Ηπείρου εκδόθηκαν δύο προκηρύξεις για νέες άδειες πωλητών, που αφορούν επαγγελματίες και παραγωγούς.

Ειδικότερα, η πρώτη  προκήρυξη για παραγωγούς αφορά 63 νέες άδειες πωλητών με δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης  στην Περιφέρεια Ηπείρου καθώς και δέκα (10) δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους άδειας παραγωγούς πωλητές άλλων Περιφερειών.

Η δεύτερη προκήρυξη αφορά τη χορήγηση νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών με δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς και για χορήγηση επιπλέον δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή άλλων Περιφερειών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν από σήμερα και έως την 20η Ιουνίου 2023 και ώρα 23.59 την αίτησή τους, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση openmarket.mindev.gov.gr.


epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Προκήρυξη αδειών για πωλητές επαγγελματίες και παραγωγούς
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 8381772209069213053
item