Άρτα: Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Λεύκα-Κρισέλια Διχομοιρίου

Δημοπρατείται η «Ασφαλτόστρωση του οδικού δικτύου Λεύκα - Κρισέλια Διχομοιρίου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 465.412 ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών στην δημοπρασία ορίζεται η Τρίτη 9 Μαΐου 2023.

Το έργο περιλαμβάνει την ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου δρόμου (χωρίς οριζοντιογραφική επέμβαση στο υφιστάμενο πλάτος του οδοστρώματος) Λεύκας και Κρισέλια της Τοπικής Κοινότητας Διχομοιρίου της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείας.

Το μήκος της οδού ανέρχεται στα 4300 μ. Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί σε μέσο πλάτος δρόμου 4,00 - 6,00 m, ενώ οι κυριότερες εργασίες θα είναι: Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, επιχώσεις), Οδοστρωσία - Ασφαλτόστρωση και Σήμανση - Ασφάλιση.

epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Λεύκα-Κρισέλια Διχομοιρίου
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 5626736448103204548
item