Άρτα: Δημοπρατείται το έργο «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Αγ. Αθανάσιος-Ντεσνίκι Άνω Καλεντίνης»

Δημοπρατείται το έργο «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Άγιος Αθανάσιος - Ντεσνίκι Άνω Καλεντίνης». Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στα πλαίσια της πράξης "Δράσεις για τη βελτίωση οδοποιίας Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών στην δημοπρασία ορίζεται η Δευτέρα 8 Μαΐου 2023.

Το έργο περιλαμβάνει την ασφαλτόστρωση δρόμου χωρίς οριζοντιογραφική επέμβαση στο υφιστάμενο πλάτος του οδοστρώματος μεταξύ του οικισμού Αγίου Αθανασίου - Ντεσνίκι της Τοπικής Κοινότητας Άνω Καλεντίνης και της 12ης Επαρχιακής Οδού Άρτας Καρδίτσας.

Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί σε μέσο πλάτος δρόμου 4,00 m, ενώ οι κυριότερες εργασίες θα είναι: Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, επιχώσεις), Οδοστρωσία Ασφαλτικά και Σήμανση - Ασφάλιση.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 260.000 ευρώ και ολοκληρώνει τον παραπάνω δρόμο αφού το κομμάτι της εσωτερικής οδοποιίας του οικισμού μαζί με την Βελανιδιά Μεσοπύργου και την Ακροποταμιά Κλειδίου είχαν ενταχθεί στο Διακρατικό Πρόγραμμα: Ελλάδα - Αλβανία (INTERREG: GREECE - ALBANIA).

«Για ακόμη μια φορά ο Δήμος μας σε δύσκολη θέση λόγω υποστελέχωσης της Τεχνικής υπηρεσίας βρήκε στήριξη από τις υπηρεσίες του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Η συνεργασία των υπηρεσιών των δύο Δήμων έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα», αναφέρει σχετικά ο Δήμαρχος Γ. Καραϊσκάκη, Περικλής Μίγδος.

epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Δημοπρατείται το έργο «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Αγ. Αθανάσιος-Ντεσνίκι Άνω Καλεντίνης»
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 7884357542411457478
item