Ήπειρος: Καθήκον όλων μας η ορθολογική διαχείριση και η προστασία των υδατικών πόρων

Παγκόσμια Ημέρα Νερού σήμερα (22 Μαρτίου) και σε μήνυμά του ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Μονάδας Ηπείρου της ΕΑΓΜΕ Ευαγγ. Νικολάου αναφέρεται στη σημασία που έχει η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Όπως μεταξύ άλλων, σημειώνει στο μήνυμά του «η χώρα μας γενικά είναι σε καλή κατάσταση σε ότι αφορά στην επάρκεια αλλά και στην ποιότητα του νερού. 

Η Ήπειρος βρίσκεται σε προνομιακή θέση σε ότι αφορά στα αποθέματα υπόγειου νερού αλλά και στην καλή ποιοτική τους κατάσταση. Είναι  η «νερομάνα» της χώρας μας δεδομένου ότι φιλοξένει το 15% του υπόγειου υδατικού δυναμικού της…».

Ωστόσο όπως επισημαίνει «το γεγονός ότι το υδατικό μας διαμέρισμα είναι πλεονασματικό δεν πρέπει να μας καθησυχάζει γιατί τοπικά παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα είτε λόγω υπεραντλήσεων είτε λόγω ρύπανσης των υπογείων υδροφόρων.

Τα προβλήματα εστιάζονται κυρίως στην χερσόνησο Πρέβεζας (υφαλμύρινση υδροφόρων, νιτρορύπανση) και στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων όπου υφίσταται και η μεγαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση κατά συνέπεια και η ζήτηση νερού».

Και σε άλλο σημείο ο κ. Νικολάου αναφέρεται στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, (Ε.Α.Γ.Μ.Ε. η πρώην  ΙΓΜΕ) που είναι θεσμοθετημένος φορέας της πολιτείας σε θέματα γεωεπιστημών. 

Η αναζήτηση, καταγραφή, και αξιοποίηση του υπόγειου υδατικού δυναμικού της χώρας με στόχο την ορθολογική αξιοποίηση και την προστασία αυτού του πλέον σημαντικού για την χώρα μας φυσικού πόρου αποτελεί ένα από τα κύρια ερευνητικά της αντικείμενα.

Καταλήγοντας σημειώνει ότι η Παγκόσμια Ημέρα Νερού δεν είναι μια γιορτή αλλά μια μέρα μηνυμάτων, όπως ότι:

• Θα πρέπει να αποκτήσουμε περιβαλλοντική συνείδηση για την προστασία αυτού του πολυτίμου αγαθού 

• Η ορθολογική διαχείριση και η προστασία των υδατικών πόρων είναι καθήκον όλων μας.

epirusblog.gr
5 of 5
Ήπειρος: Καθήκον όλων μας η ορθολογική διαχείριση και η προστασία των υδατικών πόρων
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 3761642159110305446
item