Γιάννενα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την παρέλαση

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη των Ιωαννίνων, κατά τον εορτασμό της Επετείου 25ης Μαρτίου 1821, το  Παπανδρέου, την 25-03-2023, ημέρα Σάββατο και από ώρα 07.30΄ μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων.

Σάββατο 25 Μαρτίου 2023.- 


-προσωρινή απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων στις οδούς, Δωδώνης, από τον αριθμό 39(Στρατολογία) μέχρι την οδό Αβέρωφ, Αβέρωφ, Μητροπόλεως και στις πλατείες Πύρρου & Ανδρέα ημέρα Σάββατο και από ώρα 09.00΄ μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων. 


Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσεςδιατάξεις. 


Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα των Αρχών, των λοιπών επισήμων και τα οχήματα άμεσης ανάγκης. 


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο 109 τουΝ.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010, τηντοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης και την παρουσία τροχονόμων του Τμήματος ΤροχαίαςΙωαννίνων. 


epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την παρέλαση
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 3820401267810220667
item