Μπαράζ ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας, ποιοι κλάδοι μπαίνουν στο επίκεντρο

Τουλάχιστον 66.000 ελέγχους θα πρέπει να διενεργήσει στη φετινή χρονιά η αναβαπτισμένη Επιθεώρηση Εργασίας.   

Αναμφίβολα, το έργο της Αρχής είναι δύσκολο αν λάβει κανείς υπόψιν ότι το Οργανόγραμμα της προβλέπει 909 θέσεις μόνιμου προσωπικού και 83 ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

Το μόνο σίγουρο είναι ότι πέρα από τις καταγγελίες, οι έλεγχοι δεν θα γίνουν στα «τυφλά» αλλά βάσει risk analysis και την αξιοποίηση της «μαύρης» λίστας, που έχει σχηματιστεί από τις εφόδους των προηγούμενων ετών. 

Κατ' αρχάς, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες και τις... αντοχές της κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης, ο προγραμματισμός προβλέπει 39.400 ελέγχους, που αφορούν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας. Προτεραιότητα θα δοθεί στους εξής κλάδους: 

σε επιχειρήσεις και κλάδους με υψηλό δείκτη κινδύνου παραβατικότητας 

σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία 

σε επιχειρήσεις που λειτουργούν σε εποχιακή βάση 

σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας. 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 

1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2.100 

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6.920 

3 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3.780 

4 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4.200 

5 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2.660 

6 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1.960 

7 ΚΡΗΤΗΣ 1.610 

8 ΑΘΗΝΩΝ 4.830 

9 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3.150 

10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.520 

11 ΑΙΓΑΙΟΥ 2.590 

ΣΥΝΟΛΟ 36.320 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 

  3.080 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 39.400 

Οι παραβάσεις επί των εργασιακών σχέσεων δεν θα μονοπωλήσουν το ελεγκτικό έργο της Επιθεώρησης Εργασίας. Εντός του έτους θα πρέπει διενεργηθούν άλλοι 26.600 έλεγχοι για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με κύρια προτεραιότητα:  

επιχειρήσεις που ανήκουν στις κατηγορίες επικινδυνότητας και ειδικότερα κατασκευές-Τεχνικά Έργα-Οικοδομές με στόχο την αύξηση των ελέγχων κατά 20% από το 2022, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 

επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία 

επιχειρήσεις αποθήκευσης με υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες. 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 

1 ΑΘΗΝΩΝ -ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΡΗΤΗΣ 6.250 

2 ΠΕΙΡΑΙΑ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ 5.000 

3 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3.800 

4 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3.700 

5 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.900 

ΣΥΝΟΛΟ 25.650 

6 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ) 950 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 26.600 

 

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις της Επιθεώρησης Εργασίας έχουν τεθεί, εν τω μεταξύ, σε συναγερμό εν όψει Πάσχα, προκειμένου να ελεγχθούν οι καταγγελίες αθέτησης των εργοδοτικών υποχρεώσεων για το Δώρο Πάσχα. 

Τα Χριστούγεννα παρατηρήθηκαν, άλλωστε, περιπτώσεις παραβατικών και καταχρηστικών συμπεριφορών, που υπενθυμίζουν στους αρμόδιους ότι σε ουκ ολίγες περιπτώσεις δεν τηρούνται ούτε τα αυτονόητα.  

Δώρο Πάσχα

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται στο ακέραιο εφ' όσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον εργοδότη είχε διάρκεια ολόκληρη τη χρονική περίοδο, δηλαδή από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ης Απριλίου. 

Όσοι από αυτούς δεν έχουν συμπληρώσει το παραπάνω χρονικό διάστημα, δικαιούνται αναλογίας Δώρου Πάσχα, το οποίο υπολογίζεται σε ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο (ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής) για κάθε οκτώ ημέρες διαρκείας της εργασιακής σχέσης. Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 8ημέρου, αντίστοιχα καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα. 

Δώρο Πάσχα ανάλογο με το χρόνο που διάρκεσε η εργασιακή σχέση, δικαιούνται και οι μισθωτοί που έχουν ήδη αποχωρήσει από την εργασία τους κατά το χρόνο καταβολής αυτού, είτε γιατί απολύθηκαν από τον εργοδότη τους, είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς. 

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται στους δικαιούχους το αργότερο ως τη Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. 

Κάθε εργοδότης ή νόμιμος εκπρόσωπος επιχείρησης, ο οποίος δεν καταβάλει εμπρόθεσμα στο προσωπικό τις οφειλόμενες αποδοχές των Δώρων, τιμωρείται κατόπιν μήνυσης των ενδιαφερομένων ή της Επιθεώρησης Εργασίας ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων, με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών και χρηματική ποινή της οποίας το ποσό δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

epirusblog.gr
5 of 5
Μπαράζ ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας, ποιοι κλάδοι μπαίνουν στο επίκεντρο
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 6820428020504996084
item