Άρτα: Δημοπρατείται η ενεργειακή αναβάθμιση γυμνασίου-λυκείου Παναγιάς Διασέλλου

Δημοπρατείται από τον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη το έργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου-Λυκείου Παναγιάς Διασέλλου», προϋπολογισμού 240.000 ευρώ.

Οι εργασίες αφορούν την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης, την αντικατάσταση των κουφωμάτων, την τοποθέτηση νέου συστήματος θέρμανσης και την αντικατάσταση των φωτιστικών με νέα τεχνολογίας LED.

Το έργο είναι συμπληρωματικό με τις προμήθειες για α) Προμήθεια φωτοβολταϊκού συστήματος στη στέγη για ενεργειακό συμψηφισμό της ηλεκτρικής κατανάλωσης του Γυμνασίου -Λυκείου β) Προμήθεια συστήματος διαχείρισης ενέργειας και γ) Προμήθεια αυτόνομων εξωτερικών φωτιστικών σωμάτων LED ύψους 100.000 ευρώ και μαζί ολοκληρώνουν την παρέμβαση στο Γυμνάσιο – Λύκειο Παναγιάς Διασέλλου, κτίριο το οποίο πληρούσε τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα «GREECE - ALBANIA».

Επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νικολάου Σκουφά. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ (INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/03/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.


epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Δημοπρατείται η ενεργειακή αναβάθμιση γυμνασίου-λυκείου Παναγιάς Διασέλλου
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 8231043095991301746
item