Ήπειρος: Γιατί ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο Πηγάδια-Γέφυρα Πλάκας – Τι απαντά ο Περιφερειάρχης

Την ακύρωση διαγωνισμού αποφάσισε η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων μετά από προσφυγή που έγινε από ενδιαφερόμενες εταιρείες. 

Πρόκειται για τη δημοπράτηση του οδικού έργου Πηγάδια-Γέφυρα Πλάκας κόστους 23,6 εκατ. ευρώ κατά του οποίου προσέφυγε το σχήμα Μεσόγειος ΑΕ-ΜΤ ΑΤΕ. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία καλείται τώρα να επαναπροκηρύξει το διαγωνισμό.

Όπως δημοσίευσε το ypodomes.com, o λόγος της προσφυγής είχε να κάνει με το γεγονός της αδυναμίας συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό λόγω ανεκτέλεστου. 

Η ΕΑΔΗΣΥ αποφάσισε πως έχει βάση η προσφυγή αποφασίζοντας την ακύρωση του διαγωνισμού αναφέροντας στην απόφαση της πως το ανεκτέλεστο μπορεί μόνο ως αρχή απόδειξης και όχι ως πλήρη απόδειξη δύναται να εκληφθεί και δεν μπορεί νομίμως να επιφέρει τον αποκλεισμό υποψηφίου.

Στην απόφαση σημειώνεται πως βάσει του νόμου είναι σχεδόν αδύνατον σε μια εταιρεία να αναβαθμίσει το πτυχίο της στην 7η τάξη με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας κλειστός κύκλος εταιρειών που μπορούν να αναλάβουν έργα μεγάλου προϋπολογισμού.

H ανακοίνωση της Περιφέρεια Ηπείρου 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, θέλοντας να τοποθετηθεί – για την αποκατάσταση της αλήθειας όπως ισχυρίζεται- για τη δημοπράτηση του έργου «Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας» και την ακύρωση του διαγωνισμού από την ΕΑΔΗΣΥ, έκανε γνωστά τα ακόλουθα:

1) Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε από την Περιφέρειας τηρώντας καταλεπτώς το πρότυπο τεύχος Διακήρυξης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ).

2) Η Διακήρυξη προσβλήθηκε από ένωση οικονομικών φορέων που επικαλέσθηκε αντισυνταγματικότητα των διατάξεων στις οποίες στηριζόταν όρος της διακήρυξης για το ανεκτέλεστο και συγκεκριμένα αντισυνταγματικότητα του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008 και άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 και αντίθεσή τους με υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις της Ενωσιακής νομοθεσίας και αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

3) Η υπόθεση κρίθηκε από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ως μείζονος σπουδαιότητας και ενώ αρχικά είχε ορισθεί η εξέτασή της από Κλιμάκιο, εν συνεχεία με Πράξη της Προέδρου της ορίσθηκε να εξετασθεί από το ανώτατο όργανό της, το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

4) Η Περιφέρεια Ηπείρου αμέσως μόλις έλαβε γνώση της προσφυγής και των αιτιάσεών της ενημέρωσε τόσο την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Γραφείο Προέδρου και Διεύθυνση Μελετών και Γνωμοδοτήσεων) όσο και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Διεύθυνση Μητρώων – Μ.Ε.ΕΠ.) για ενέργειες αρμοδιότητάς τους.

5) Το Υπουργείο Υποδομών με εξαιρετικά επείγον έγγραφο (27/01/2023) απάντησε προς την Περιφέρεια ότι είχε ανασταλεί τις αμέσως προηγούμενες ημέρες (21/1) με νομοθετική ρύθμιση η ισχύς του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019. Η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ δεν απάντησε.

6) Η Περιφέρεια με τις απόψεις που απέστειλε στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπεραμύνθηκε της συνταγματικότητας των διατάξεων, καθώς δεν είναι αρμόδια να ελέγχει τη συνταγματικότητά τους, αλλά να εφαρμόζει τους νόμους του Κράτους.

7) Η ένωση οικονομικών φορέων υπεραμύνθηκε της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, με την επίκληση πλούσιας νομολογίας του ΔΕΕ.

8) Και ενώ αναμενόταν με εύλογο ενδιαφέρον από τα διάδικα μέρη αλλά και ευρύτερα η τοποθέτηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, του ανώτατου, δηλαδή, οργάνου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί του μείζονος σπουδαιότητος ζητήματος της συνταγματικότητας ή μη και της εναρμόνισης ή μη της διάταξης του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008 με την Ενωσιακή νομοθεσία, με την απόφαση 419/2023 έκρινε ότι «η εξέταση των ισχυρισμών της προσφεύγουσας, κατά τους οποίους ο όρος αυτός αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.1, 5 παρ. 1 και 106 Συντάγματος, καθώς και στις διατάξεις των άρθρων 15,16  και 20 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 14 της Ε.Σ.Δ.Α., παρέλκει, ως αλυσιτελής» και εν συνεχεία ακύρωσε τη Διακήρυξη.

9) Με αυτά τα δεδομένα, και με πλήρη ανασφάλεια δικαίου καλείται η Περιφέρεια να επαναπροκηρύξει το διαγωνισμό.

epirusblog.gr
5 of 5
Ήπειρος: Γιατί ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο Πηγάδια-Γέφυρα Πλάκας – Τι απαντά ο Περιφερειάρχης
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 6930588461457100330
item