Γιάννενα: Πού πηγαίνει η περιουσία της πρώην Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς;

Χωρίς περιστροφές ξεκαθαρίζει, με σχετική καθυστέρηση, η ελληνική πολιτεία το μέλλον και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιουσίας, κινητής και ακίνητης, της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων που ως γνωστόν έπαψε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο δημιουργήθηκε μείζον ζήτημα, μετά τις δημόσιες καταγγελίες του Μητροπολίτου Ιωαννίνων κ. Μάξιμου περί υποτιθέμενου “πλιάτσικου” από γνωστούς-αγνώστους, στην Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς… και άνοιξε μια “βεντέτα” τόσο με την τελευταία επικεφαλής της Ακαδημίας Μαρία Ράπτη όσο και με τον πρόεδρο της Α.Ε.Α. Αθηνών.

Σύμφωνα με εκείνη την καταγγελία του Μητροπολίτου Ιωαννίνων που στηριζόταν σε ενημέρωση που του παρείχε ο Δήμαρχος Πωγωνίου Κώστας Καψάλης, ενόσω ο ίδιος έλειπε στο εξωτερικό, κρυφά και χωρίς καμία ενημέρωση της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων και της Ιεράς Μονής Βελλάς μεταφέρονταν πράγματα προς προορισμό που δεν γνώριζε κανείς. 

“Μια τέτοια ενέργεια αποτελεί σοβαρό ατόπημα και θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί «πλιάτσικο»…” ανέφερε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων και καλούσε όλους τους τοπικούς παράγοντες (Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειάρχη Ηπείρου, Δήμους και Δημάρχους, Συλλόγους Βελλαϊτών και Προέδρους αυτών) να αντιδράσουν δεόντως, σταματώντας το άνευ οιασδήποτε ενημερώσεως «πλιάτσικο».

Το υλικό ωστόσο δεν μεταφέρονταν σε άγνωστη κατεύθυνση αλλά… προς την Α.Ε.Α. Αθηνών, η οποία καθίστατο λογικά καθολικός διάδοχος της Α.Ε.Α. Βελλάς.

Το νομικό αυτός καθεστώς παίρνει πλέον και τυπικά μορφή μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/10.03.2023), όπου δημοσιεύθηκε ο Νόμος 5029 «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις. 

Στον εν λόγω Νόμο περιλαμβάνονται άρθρα για την Ανώτατη Εκπαίδευση, εκ των οποίων το Άρθρο 37, αφορά “Μεταβατικές διατάξεις για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες – Συγχώνευση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών”.

Ξεκαθαρίζει η υπόθεση

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, “Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 241 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί των μεταβατικών διατάξεων για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.), προστίθενται εδάφια, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο, και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 λειτουργούν οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.) Αθηνών και η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία (Π.Α.Ε.Α.) Κρήτης. Από το ίδιο ακαδημαϊκό έτος παύει η λειτουργία των Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων και λήγει η θητεία των μελών των Ακαδημαϊκών Συμβουλίων, των Προέδρων και των Διευθυντών Σπουδών των Προγραμμάτων τους. 

Ομοίως, από το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, η Α.Ε.Α. Αθηνών υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας και σε όλες τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις των Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων, αντίστοιχα, ως οιονεί καθολικός διάδοχός τους, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. 

Η Α.Ε.Α. Αθηνών έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων” (η υπογράμμιση δική μας).

Επιπλέον, το ταμειακό υπόλοιπο των προηγουμένων ετών (αποθεματικό) των Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων περιέρχεται στην Α.Ε.Α. Αθηνών, ως αποθεματικό. Τα ταμειακά διαθέσιμα του έτους 2022 περιέρχονται στην Α.Ε.Α. Αθηνών ως ταμειακά διαθέσιμα.

Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι οι Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων, συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Α.Ε.Α. Αθηνών, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη για τη συνέχισή τους. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για τις Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων ισχύουν έναντι της Α.Ε.Α. Αθηνών.

Η συγκεκριμένη νομοθέτηση αποκαθιστά την τάξη και εκθέτει το Μητροπολίτη Ιωαννίνων για τις καταγγελτικές δηλώσεις του, ενώ σημειώνεται πως από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του είχε ταχθεί και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλ. Καχριμάνης…

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Πού πηγαίνει η περιουσία της πρώην Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς;
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 1952744853145015406
item