Γιάννενα: Τι θα ισχύσει με την εκλογή του νέου Δημάρχου;

Την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου, στις 6 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ιωαννίνων για την εκλογή του νέου Δημάρχου, μετά τον θάνατο του Μωυσή Ελισάφ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο ηλεκτρονικό site της εφημερίδας “Ηπειρωτικός Αγών”, καθώς μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση αλλά ούτε και πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους των Ιωαννίνων, η συνεδρίαση που είναι υποχρεωτικό να λάβει χώρα ως 15 μέρες αφού κενώθηκε η θέση του Δημάρχου, η σημαντική συνεδρίαση για το μέλλον του Δήμου Ιωαννιτών θα πραγματοποιηθεί σε μία εβδομάδα.

Πώς γίνεται η εκλογή

Από το περιβάλλον της παράταξης του εκλιπόντος Δημάρχου, “Γιάννενα Νέα Εποχή”, εδώ και μέρες διαρρέεται πως το νέο Δήμαρχο θα εκλέξουν οι 11 δημοτικοί σύμβουλοι (να σημειωθεί εδώ πως ο Γιάννης Λυκογιώργος, αν και παραιτηθείς από το αξίωμα του αντιδημάρχου, ουδέποτε ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε αλλά ουσιαστικά αποκόπηκε με επιλογή του Δημάρχου, από το σώμα της παράταξης και γι’ αυτό δε λογίζεται ουσιαστικά και τυπικά ως ο δωδέκατος της παράταξης).

Τι προβλέπει ο Νόμος;

Σύμφωνα με το Άρθρο 60 του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) για την εκλογή νέου Δημάρχου, υφίσταται η παρακάτω διάταξη: “Αν η θέση του δημάρχου μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι της παράταξης του εκλεγέντος δημάρχου συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού, που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβούλων του συνδυασμού, έναν από αυτούς, ως δήμαρχο. Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο. 

Η πρόσκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε όργανο του δήμου ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ακόμη και την παραμονή της συνεδριάσεως“.

Ωστόσο το άρθρο 60 του ν. 3852/2010 έχει αντικατασταθεί από το Άρθρο 69 του Νόμου 4555/2018 ως εξής: «Αν η θέση του δημάρχου κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο, το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει νέο δήμαρχο, μεταξύ των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον πρώτο ή δεύτερο σε ψήφους συνδυασμό. 

Προς τούτο, το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κένωση της θέσης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. Η πρόσκληση αυτή επιδίδεται με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή όργανο του δήμου, έως την παραμονή της ημέρας της συνεδρίασης. 

Η εκλογή του νέου δημάρχου γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Δήμαρχος αναδεικνύεται ο σύμβουλος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου“.

Επίσης, με την αλλαγή του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) άρθρο 1 παράγραγος 1 ορίζεται πως:

  • Δύο ή περισσότερες δημοτικές παρατάξεις μπορούν να συμπράττουν, εφόσον μια από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο δήμαρχος. Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας της δημοτικής αρχής και δεν ανακαλείται, συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών κάθε παράταξης που συμπράττει και κατατίθεται στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, το πρακτικό υποβάλλεται στον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η επικύρωση του πρακτικού συντελείται αμελλητί από τον πρόεδρο του συμβουλίου ή, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί πριν από την εκλογή προεδρείου, από τον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Από την κατάθεση του πρακτικού, οι συμπράττουσες παρατάξεις λογίζονται ενιαία παράταξη, η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων“…

Κακή ερμηνεία;

Επομένως πρέπει να διευκρινιστεί άμεσα γιατί γίνεται επίκληση του νόμου “Καλλικράτη” χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αλλαγή που επέφερε ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, όταν και θεσμοθετήθηκε για να ισχύσει στις εκλογές ο κανόνας της απλής αναλογικής, αφού ρητά ορίζεται πως μετά τη σύμπραξη παρατάξεων, ως παράταξη του Δημάρχου λογίζεται το σύνολο των συμπραττουσών δυνάμεων και όχι η παράταξη με την οποία κατέβηκε στις εκλογές.

Εδώ είναι σημαντικό πλέον να διευκρινιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών τι ισχύει, για να αποφευχθούν κόντρες στο εσωτερικό της δημοτικής αρχής. 10 μήνες ως τη λήξη της παρούσας θητείας είναι πάρα πολύς χρόνος για να μείνει ακέφαλη η πόλη ή για να βουτηχτεί στις έριδες και τις αντιπαραθέσεις μεταξύ των παρατάξεων. 

Να τονίσουμε εδώ πως στο Δήμο Σαρωνικού όπου πρόσφατα παραιτήθηκε ο εκλεγμένος Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου για να κατέλθει υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, η αντικατάστασή του έγινε από την παράταξη με την οποία κατέβηκε στις εκλογές. 

Εκεί όμως, παρ’ ότι δε διέθετε την απόλυτη πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου, η παράταξη του κ. Φιλίππου δεν συνέπραξε με άλλες παρατάξεις μετά τις εκλογές του 2019.

Φαίνεται επίσης πως μοναδικός υποψήφιος από την παράταξη του Δημάρχου, αν η διαδικασία προχωρήσει όπως δρομολογείται, θα είναι ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Δημήτρης Παπαγεωργίου. Θέλει… αλλά δε μπορεί… ο αντιδήμαρχος Β. Πήχας, καθώς δε μπορεί να έχει την κρίσιμη στήριξη για να είναι αυτός ο νέος επικεφαλής.

Κρίσιμος παράγοντας τέλος, είναι η παράταξη του Νίκου Γκόντα. Ο πρώην Δήμαρχος είχε τη φιλοδοξία να εκλεγεί Δήμαρχος για να συνεχίσει τη θητεία του Μωυσή Ελισάφ, και οι υπολογισμοί που γίνονταν μέχρι σήμερα, λάμβαναν υπόψη τη νομοθεσία όπως την περιγράψαμε, με όλες τις τελευταίες αλλαγές. 

Αν ισχύει τελικά αυτό που δρομολογεί το προεδρείο του σώματος, είναι πιθανό η παράταξη Γκόντα να θεωρήσει πραξικοπηματικούς τους χειρισμούς και να αποχωρήσει από το σώμα της δημοτικής αρχής;

Πηγή: pbnews.gr

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Τι θα ισχύσει με την εκλογή του νέου Δημάρχου;
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 7395514031327492080
item