Άρτα: Περιφερειακό Συμβούλιο - Σημαντικά έργα στην Π.Ε. Άρτας

Ένας σημαντικός αριθμός τεχνικών έργων εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πρόκειται για έργα που αφορούν κυρίως: έργα συντήρησης οδικού δικτύου, αντιπλημμυρικά έργα, καθαρισμοί στραγγιστικού-αρδευτικού δικτύου, ανάδειξη μνημείων.

Για το έτος 2023, τα έργα που θα υλοποιήσει η Π.Ε. Άρτας (από ιδίους πόρους), ανέρχονται στα 2 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα έργα: Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου, τοποθέτηση πλεγμάτων για την προστασία πρανών στην Άνω Πέτρα, αντικατάσταση θυροφραγμάτων στο Κομμένο, καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων, επένδυση διωρύγων σε Πολύδροσο και Πλησιούς, αντικατάσταση αντλιών αντλιοστασίου Γλυκορίζου, εξοπλισμός άρδευσης στα Μηλιανά, συντήρηση των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Βλαχέρνας & Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου Κομμένου, αντικατάσταση δαπέδου στο Νοσοκομείο Άρτας.

Αυτήν την περίοδο στο Νομό Άρτας από την Περιφέρεια Ηπείρου εκτελούνται έργα της τάξης των 15 εκατ. ευρώ.

Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από πόρους:

I. της Περιφέρειας Ηπείρου,

II. από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ) και κατηγοριοποιούνται ως εξής:

1. Οδικά έργα προϋπολογισμού 11 εκατ. ευρώ,

2. Εγγειοβελτιωτικά έργα προϋπολογισμού 2.5 εκατ. ευρώ,

3. Αντιπλημμυρικά έργα 1.5 εκατ. ευρώ.

Επίσης:

1) αναμένεται η δημοπράτηση του Ιμαρέτ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης προϋπολογισμού 1.6 εκατ. ευρώ.

2) εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου η βελτίωση της Επαρχιακής Οδού Μονολίθι - Πλατανούσα - Δαφνωτή (Α' φάση) με προϋπολογισμό 800 χιλ. ευρώ.


epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Περιφερειακό Συμβούλιο - Σημαντικά έργα στην Π.Ε. Άρτας
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 8185870453151899593
item