Ήπειρος: "Πράσινο φως" για εργασίες ψηφιοποίησης αρχαιολογικών Μουσείων Ηπείρου

Την εκτέλεση εργασιών της πράξης "Καταγραφή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση κινητών μνημείων αρχαιολογικών Μουσείων Π.Ε Ηπείρου στο πλαίσιο της Πιστοποίησης Μουσείων" ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού
Σύμφωνα με αυτό θα γίνει καταγραφή, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και προβολή των κινητών μνημείων που εκτίθενται ή και φυλάσσονται στα Αρχαιολογικά Μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ ως ψηφιακό εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) των Ψηφιακών Συλλόγων Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και η συνδεδεμένη με αυτό Διαδικτυακή Πύλη Προβολής.
Μεταξύ άλλων θα γίνουν εγγραφές νέων μνημείων, συμπλήρωση-τεκμηρίωση και οριστικοποίηση υφιστάμενων στο ΟΠΣ εγγραφών κινητών μνημείων, δημοσιοποίηση επιλεγμένων κινητών μνημείων, επαγγελματική φωτογράφηση κλπ.
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στις 595.468, 00 ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2025.
epirusblog.gr
5 of 5
Ήπειρος: "Πράσινο φως" για εργασίες ψηφιοποίησης αρχαιολογικών Μουσείων Ηπείρου
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 5600557960387125764
item