Πρέβεζα: Αναδείχθηκε ο εργολάβος για το αλιευτικό καταφύγιο της Λυγιάς

Στην έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις εργασίες καθαρισμού αλιευτικού καταφυγίου Λυγιάς και την κήρυξη του αναδόχου προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και τον Δήμο Πρέβεζας με συνολικό προϋπολογισμό 40.126,40 ευρώ και περιλαμβάνει αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών του λιμενικού καταφυγίου Λυγιάς έτσι ώστε να γίνεται απρόσκοπτα η διέλευση των σκαφών.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με δημιουργία κατάλληλης πρόσβασης χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών και χωρίς να υπάρξει αναμόχλευση του πυθμένα.
epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Αναδείχθηκε ο εργολάβος για το αλιευτικό καταφύγιο της Λυγιάς
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 5298849215452090730
item