Ήπειρος: Πως θα γίνει η επέκταση της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ στον δυτικό άξονα της χώρας

Μήκους σχεδόν 70 χλμ., κόστους περίπου 310 εκατ. ευρώ, μαζί με τις προαιρέσεις (και τον ΦΠΑ), με πλήθος από ανισόπεδους κόμβους, κάθετες και παράπλευρες οδούς μήκους 15,8 χλμ. και άλλα χαρακτηριστικά θα είναι ο νέος μεγάλος αυτοκινητόδρομος στη βορειοδυτική Ελλάδα, για τον οποίο οι προσφορές θα δοθούν έως τις 14 Μαρτίου...
Ο λόγος για την Επέκταση Ιόνιας Οδού/Τμήμα: Ιωάννινα-Κακαβιά που αφορά στο οδικό τμήμα του Δυτικού Άξονα (Ιόνια Οδός). 
Είναι η συνέχεια της Ιόνιας Οδού από τα Ιωάννινα προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην περιοχή της Κακαβιάς, διασχίζοντας το νομό Ιωαννίνων. 
Ο άξονας αυτός θεωρείται ως ο δυτικότερος κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού και εντάσσεται στο κεντρικό (core) Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών της χώρας. 
Επιπλέον ο άξονας αυτός ανήκει εξ’ ολοκλήρου στη διασυνοριακή περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, συνδέοντας τη χώρα με την Αλβανία, οπότε αποτελεί και έργο διασυνοριακής σημασίας.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του τμήματος της Ιόνιας Οδού από τη συμβολή της με την Εγνατία Οδό μέχρι την Κακαβιά και τα ελληνοαλβανικά σύνορα. 
Ο προϋπολογισμός του δημοπρατούμενου έργου είναι 188.709.677,42 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και ο προϋπολογισμός της προαίρεσης είναι 61.290.322,58 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
Κατά συνέπεια, συνολικά έχουμε να κάνουμε με έργο ύψους 250 εκατ. ευρώ που με το ΦΠΑ ανέρχεται στα 310 εκατ. ευρώ. Οι δύο προαιρέσεις σχετίζονται με τη ΒΙΠΕ (10.000.000,00 € με Φ.Π.Α.) και το τμήμα ΚΑΛΠΑΚΙ – ΚΑΚΑΒΙΑ (66.000.000,00 ευρώ με ΦΠΑ).

Το αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει δυο υποτμήματα:

- Υποτμήμα 1: Ιωάννινα – Καλπάκι. Με αρχή το τέλος της σύμβασης παραχώρησης (Χ.Θ. 4+800) και πέρας το τέλος του AK Καλπακίου (Χ.Θ. 51+237,37) και συνολικό μήκος 46,4 χλμ νέας χάραξης. Στο υποτμήμα περιλαμβάνονται έξι (6) Ανισόπεδοι Κόμβοι, εκ των οποίων ο ΑΚ Κ3 Πασσαρώνος (Χ.Θ. 21+940 - Χ.Θ. 23+441) μήκους 1,47χλμ., αποτελεί την Προαίρεση 1.

- Υποτμήμα 2: Καλπάκι – Κακαβιά. Με αρχή το πέρας του ΑΚ Καλπακίου (Χ.Θ. 51+237,37) και πέρας τον μεθοριακό σταθμό Κακαβιάς (Χ.Θ. 74+349,66) και συνολικό μήκος 23,11 χλμ, προβλέπεται η αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού, που αποτελεί την Προαίρεση 2.

Συγκεκριμένα στα έργα που θα κατασκευασθούν, περιλαμβάνονται:

- Ολοκλήρωση του Ανισόπεδου Κόμβου Εγνατίας (Κ0).

- Κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα "Ανισόπεδος κόμβος Ιόνιας Οδού με Εγνατία Οδό έως Ανισόπεδο κόμβο Καλπακίου μήκους 46,4 km (Χ.Θ. 4+800 – Χ.Θ. 51+237,37) με την κατασκευή έξι (6) ανισόπεδων κόμβων:

1. Α/Κ. Κοσμηράς - Ασβεστοχωρίου (Κ1), επιτρέπει την εξυπηρέτηση των οικισμών Κοσμηράς, Ασβεστοχωρίου και Κόντσικας από την Ιόνια Οδό και έχει μορφή "διαμαντιού".

2. Α/Κ Γραμμενοχωρίων (Κ2). Θα εξυπηρετήσει τη σύνδεση των οικισμών Κόντσικας, Λοφίσκου, Πετραλώνων, Περάτη, Γραμμένου, Βαγενιτίου και Πολύλοφου με την Ιόνια Οδό και έχει μορφή "διαμαντιού".

3. Του Α/Κ Πασσαρώνος (Κ3) (Προαίρεση 1) από Χ.Θ. 21+940 έως Χ.Θ. 23+441 που προορίζεται να εξυπηρετήσει τη σύνδεση των περιοχών του βορείου τμήματος της Ιόνιας Οδού με το αεροδρόμιο, τη ΒΙΠΕ και το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης των Ιωαννίνων και δευτερευόντως παρέχει πρόσβαση από/προς την Ιόνια Οδό στις δυτικές περιοχές του Ν. Ιωαννίνων αλλά και τις ανατολικές του νομού Θεσπρωτίας. Πρόκειται για τρισκελή ανισόπεδο κόμβο που προβλέπεται να διαμορφωθεί με μορφή "αριστερής.

4. Του Α/Κ Ζίτσας (Κ4) που θα εξυπηρετήσει τη σύνδεση των οικισμών της Δ.Ε. Ζίτσας αλλά και των οικισμών Πετσάλι, Νεοχώρι και Λαψίστα με την Ιόνια Οδό και έχει μορφή "διαμαντιού".

5. Α/Κ Καρυών (Κ5). Θα εξυπηρετήσει τη σύνδεση των οικισμών Καρυών, Ασφάκας, Πετσαλίου αλλά και οικισμών του Κεντρικού Ζαγορίου και έχει μορφή "διαμαντιού".

6. Α/Κ Καλπακίου (Κ6). Εξασφαλίζει την πρόσβαση στην Ιόνια οδό της περιοχής της Κόνιτσας και κατ' επέκταση περιοχών της Φλώρινας - Καστοριάς και θα εξυπηρετήσει μετακινήσεις που γίνονται για τουρισμό/αναψυχή προς τα Ζαγοροχώρια και τον Εθνικό Δρυμό Βίκου - Αώου. 
Ο Α/Κ διαμορφώνεται ως κόμβος σε δύο επίπεδα μισού τριφυλλιού με τους κλάδους να βρίσκονται σε συμμετρικά αντίθετα τεταρτημόρια.

- Αποκατάσταση του εγκάρσιου και παράπλευρου δικτύου τοπικών οδών, όπου απαιτείται.

Προβλέπεται η πλήρης κατασκευή του οδικού δικτύου δηλαδή:
- Χωματουργικές εργασίες, 
- Έργα Οδοστρωσίας και Ασφαλτικών, 
- Κατασκευή τεχνικών Έργων (4 Γέφυρες, 5 Άνω και 25 Κάτω Διαβάσεις, 1 Cut & Cover, περί τα 120 μικρά τεχνικά – οχετοί – και 6 τοίχοι αντιστήριξης), 
- Έργα αποχέτευσης - αποστράγγισης, σήμανσης - ασφάλισης, 
- Ηλεκτροφωτισμός των κόμβων, όλων των Γεφυρών, των διαβάσεων, τμημάτων του αυτοκινητόδρομου και των πλατυσμάτων στάθμευσης, 
- Υποδομή τηλεφωνοδότησης, 
- Εργασίες άρδευσης - φύτευσης και 
- Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου στον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο Βορτοπού (περιλαμβανομένης της κατασκευής οικίσκου).

Πέραν της Προαίρεσης 1 (ΑΚ Κ3 – Πασσαρώνος) που προαναφέρθηκε, αντικείμενο του Έργου αποτελεί με Προαίρεση και η αναβάθμιση του υποτμήματος Καλπάκι – Κακαβιά, μήκους 23,11 χλμ (Προαίρεση 2), που περιλαμβάνει: 

- Κάθετες και παράπλευρες οδούς μήκους 15,8 χλμ 
- 4 νέες Κάτω Διαβάσεις 
- 2 νέες Άνω Διαβάσεις.

Οι προαιρέσεις

Προβλέπεται δικαίωμα Προαιρέσεων, για επιπλέον ποσό μέχρι 76.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Προαίρεση 1η: Ανισόπεδος Κόμβος Πασσαρώνος (Κ3). Θα εξυπηρετήσει τη σύνδεση των περιοχών του βορείου τμήματος της Ιόνιας Οδού με το αεροδρόμιο, τη ΒΙΠΕ και το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης των Ιωαννίνων και δευτερευόντως παρέχει πρόσβαση από/προς την Ιόνια Οδό στις δυτικές περιοχές του Ν. Ιωαννίνων αλλά και τις ανατολικές του νομού Θεσπρωτίας.
Πρόκειται για τρισκελή ανισόπεδο κόμβο που προβλέπεται να διαμορφωθεί με μορφή "αριστερής τρομπέτας". Συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Προαίρεση 2η: Αναβάθμιση του τμήματος Καλπάκι – Κακαβιά, μήκους 23,11 χλμ. Συνολικού προϋπολογισμού 66.000.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Περιλαμβάνει:

- Αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού και διαμόρφωση διατομής β(2+1)ν* σε μήκος 23,11χλμ 
- Κάθετες και παράπλευρες οδούς μήκους 15,8 χλμ 
- 4 νέες Κάτω Διαβάσεις 
- 2 νέες Άνω Διαβάσεις.

Πηγή: ​insider.gr
epirusblog.gr
5 of 5
Ήπειρος: Πως θα γίνει η επέκταση της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ στον δυτικό άξονα της χώρας
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 5516614591241697375
item