Άρτα: Δημοτική Αρχή - «Ναι» στις προσλήψεις προσωπικού - «Όχι» από Αντιπολίτευση

Για φθηνό παιχνίδι μικροπολιτικών εντυπώσεων που παίχθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης Δευτέρας (στη συζήτηση για την έγκριση πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης 2024- 2027 του Δήμου Αρταίων), κάνει λόγο η Δημοτική Αρχή του Δήμου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Όσο και να φαίνεται αδιανόητο η αντιπολίτευση αλλά και οι τρεις πρόσφατα ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, απέρριψαν αδικαιολόγητα και δεν ψήφισαν την χαρτογράφηση αναγκών, νέων προσλήψεων και μετατάξεων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΣ με εγκύκλιο (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/83/οικ.1526/31.01.2023) που έστειλε στις 31/1, ζήτησε από τους Δήμους πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων μέχρι το 2027, βάσει των προβλεπόμενων αυτοδίκαιων αποχωρήσεων μόνο.

Επισημαίνεται ότι, το σύνολο των εκτιμώμενων αναγκών για πρόσληψη κάθε έτους, δηλαδή το σύνολο των θέσεων προς κάλυψη μέσω προσλήψεων που δηλώνει ο φορέας (ή η Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού), για το έτος, πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των εκτιμώμενων (αυτοδίκαιων) αποχωρήσεων προσωπικού όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης που έχουν καταχωρηθεί στα βασικά στοιχεία του σχεδίου για το έτος αυτό.

Εννοείται ότι τα σχέδια κάθε έτους θα πρέπει να καθοριστούν επί τη βάσει ορθολογικής αξιολόγησης των αναγκών κάθε φορέα, με γνώμονα και τη δυνατότητα κάλυψης της προκαλούμενης δαπάνης από τις εκτιμώμενες πιστώσεις κάθε έτους αναφοράς, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμφωνούν απολύτως με τον ισχύοντα Οργανισμό / Κανονισμό».

Επιπρόσθετα, η Δημοτική Αρχή σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου Αρταίων καταβάλλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους, ειδικά αν σκεφτεί κανείς την συσσώρευση που έχει προκύψει μετά τα δύο χρόνια πανδημίας και την αναγκαστική καθυστέρηση που προέκυψε. 

Καθυστέρηση σε έργα και μελέτες, που όλοι προσπαθούν να αναπληρώσουν πλέον. Ενώ διαβεβαιώνει την κοινωνία της Άρτας ότι θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να προχωρήσουν οι προσλήψεις, ευχαριστώντας παράλληλα τους εργαζόμενους.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί, πως η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών δεν είχε καμία όχληση πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τυχόν αποσαφήνιση σημείων της εισήγησης ή και τυχόν προτάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιολογηθούν σε συνεργασία με τη Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών με γνώμονα και τη δυνατότητα κάλυψης της προκαλούμενης δαπάνης.

epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Δημοτική Αρχή - «Ναι» στις προσλήψεις προσωπικού - «Όχι» από Αντιπολίτευση
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 857725632155301383
item