Άρτα: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την αποζημίωση των ιδιοκτητών αλιευτικών σκαφών και μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Άρτας ενημερώνει τους φορείς εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της περιοχής μας, για την δημοσίευση της Πρόσκλησης, περί υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2 «Χρηματική αποζημίωση», του Μέτρου 3.4.3 «Μέτρα Εμπορίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020...

Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι για την υποδράση:

(α) ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών και για την υποδράση
(β) ιδιοκτήτες παραγωγικών μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται στον ιστότοπο: https://apozimiosi-metro343.alieia.gr/.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 06-02-2023 & ώρα 09.00 π.μ. 

​Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15-03-2023 & ώρα 14.00 μ.μ.

epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την αποζημίωση των ιδιοκτητών αλιευτικών σκαφών και μονάδων υδατοκαλλιέργειας
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 1195105447151096787
item