Πρέβεζα: 16 προσλήψεις στο Δήμο Πρέβεζας - οκτάμηνα

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για οκτώ μήνες θα προχωρήσει ο Δήμος Πρέβεζας.

Οι θέσεις αφορούν: 

3 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Φορτηγών και Απορριμματοφόρων) Γ ή C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ανυψωτικού μηχανήματος μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων ‘Μπίγα’)

12 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδών Απορριμματοφόρων)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά  την Δευτέρα  13  και ολοκληρώνεται  την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου  και γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση  φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη   επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πρέβεζας – Δ/νση   Διοικητικών Υπηρεσιών -Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Κατάστασης και   Διοικητικής Μέριμνας, Ελ. Βενιζέλου &Μπαχούμη 2, 48100, Πρέβεζα, υπόψιν κ. Κυργιάκη   Καλλιόπης (τηλ. επικοινωνίας: 2682360650).

Δείτε αναλυτικά λεπτομέρειες, ΕΔΩ

epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: 16 προσλήψεις στο Δήμο Πρέβεζας - οκτάμηνα
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 8676241133265561879
item