Γιάννενα: Led - Ακόμη στο Ελεγκτικό Συνέδριο…

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο βρίσκεται ακόμα το σχέδιο σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου για την αναβάθμιση του οδικού αστικού φωτισμού (led) του Δήμου Ιωαννιτών.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, η Οικονομική Επιτροπή είχε κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην ένωση εταιριών «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-Fotagonled A.E» με ποσό προσφοράς 18.997.000 ευρώ (ποσοστό έκπτωσης μόλις 1%). 

Η συγκεκριμένη ένωση εταιριών ήταν και η μοναδική που συμμετείχε στον διαγωνισμό.

Το Ζ’ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνεδρίασε στις 29 Νοεμβρίου για να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης του αναδόχου. Ωστόσο, ανέβαλε την έκδοση της οριστικής πράξης του, ζητώντας παράλληλα από την Περιφέρεια Ηπείρου τη συμπλήρωση του φακέλου.

Συγκεκριμένα, το Ελεγκτικό Συνέδριο ζήτησε ειδική αιτιολόγηση της επιτροπής διαγωνισμού για τη βαθμολόγηση των κριτηρίων της τεχνικής προσφοράς, προκειμένου να επαληθευτεί αν το κάθε κριτήριο καλύπτει πράγματι τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Με την εκπνοή του 2022, η Περιφέρεια Ηπείρου ετοίμασε ειδική αιτιολόγηση. Η Οικονομική Επιτροπή έδωσε την έγκρισή της στις 27 Δεκεμβρίου, όπως προκύπτει από απόφαση που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια. Δύο εβδομάδες μετά, ο συμπληρωμένος φάκελος έχει πάρει λογικά τον δρόμο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκ νέου.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός αφορούσε όχι μόνο την αναβάθμιση του οδοφωτισμού αλλά και τη λειτουργία του για 12 χρόνια, με τον Δήμο Ιωαννιτών να πληρώνει την ανάδοχο εταιρία ετησίως και αναλόγως μέσω των ανταποδοτικών τελών της.

Ο τρόπος υλοποίησης του έργου αυτού έχει προκαλέσει τα τελευταία τριάμισι χρόνια πολλές αντιδράσεις, όχι μόνο από παρατάξεις του Δήμου Ιωαννιτών αλλά και από τον Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Ιωαννίνων που έχουν ζητήσει από τον Δήμο να μην υπογράψει τη σύμβαση η οποία έχει χαρακτηριστεί ουκ ολίγες φορές ασύμφορη.

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Led - Ακόμη στο Ελεγκτικό Συνέδριο…
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 1527682464866268753
item