Ήγουμενίτσα: Εγκρίθηκε ένα χρήσιμο έργο...της σύνδεσης του λιμένα Ηγουμενίτσας - Εγνατίας Οδού και πρόσβασης προς Μαυρομάτι, είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας

Από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε  η το έργο της σύνδεσης του λιμένα Ηγουμενίτσας - Εγνατίας Οδού και πρόσβασης προς Μαυρομάτι, είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας, με προϋπολογισμό 320.000 ευρώ.

Ακόμη  κατασκευή στη Θεσπρωτίαενός ακόμη έργου οδικής ασφάλειας πρόκειται να ξεκινήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα. 

Πρόκειται για τον κυκλικό κόμβο Προδρομίου, στην Εθνική Οδό Παραμυθιάς - Γλυκής, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, για το οποίο αναδείχτηκε οριστικός ανάδοχος η ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε..

Ακόμη ελήφθησαν  δύο αποφάσεις για έργα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων των ΤΟΕΒ Ηπείρου.

Συγκεκριμένα:

Στον ΤΟΕΒ Γλυκής (Αχέροντα- Γλυκή) θα εκτελεστούν έργα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του δικτύου του. Το έργο έχει προϋπολογισμό 548.840 ευρώ και προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε σήμερα από την Ο.Ε. η: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Στον ΤΟΕΒ Μπόιδα- Μαυρή πρόκειται να γίνει εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης. Η προμήθειά τους έχει προυπολογισμό 490.000 ευρώ και σήμερα η Οικονομική Επιτροπή κατακύρωσε το διαγωνισμό με ανάδοχο την Α.Τ.Ε. ΒΛΑΧΑΣ Π.

Και τα δύο έργα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδος (2014-2020) – δράση «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

Επίσης από την Οικονομική Επιτροπή – μεταξύ άλλων- κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα των διαγωνισμών για τα έργα στην Ήπειρο:

'Αμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Γοργόμυλου Πρέβεζας, με προϋπολογισμού 74.400 ευρώ. Ανάδοχος Χρήστος Κώστας.

Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Δρυόφυτου Πρέβεζας, με προϋπολογισμό 74.400 ευρώ. Ανάδοχος Κώστας Χρήστος.

Απομάκρυνση ελλενίτ από τα παλιά κτίρια του Κάστρου Αγίου Ανδρέα Πρέβεζας που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Διοικητηρίου Π.Ε. Πρέβεζας με προϋπολογισμό 103.000 ευρώ.  Ανάδοχος:POLYECO Α.Ε.

Εγκρίθηκαν επίσης οι διαδικασίες δημοπράτησης των έργων:

Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βίτσας, με προϋπολογισμό 79.000 ευρώ.

Στο μεταξύ τη Σύμφωνη Γνώμη της για την «Προμήθεια τεσσάρων απορριμματοφόρων» της πράξης «Αντικατάσταση οχημάτων Δήμου Ιωαννιτών με νέα ενεργειακά αποδοτικά και χαμηλών εκπομπών οχήματα» διατυπώνει  με έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ήπειρος». 

Η Σύμφωνη Γνώμη διατυπώνεται τόσο για το σχέδιο σύμβασης, όσο και για τη διαδικασία ανάθεσης του έργου, που έχει προϋπολογισμό 624.960 ευρώ.


epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα: Εγκρίθηκε ένα χρήσιμο έργο...της σύνδεσης του λιμένα Ηγουμενίτσας - Εγνατίας Οδού και πρόσβασης προς Μαυρομάτι, είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 7658166615235915974
item