Άρτα: Το Ινστιτούτο εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων, δίνουν απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά και εργασιακά θέματα.

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων, δίνουν απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά και εργασιακά θέματα. 


Δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης σε  συνταξιοδοτικά και εργασιακά θέματα θα δώσει το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε (ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε).


Έτσι όσοι πολίτες το επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε εξειδικευμένους νομικούς για δωρεάν, προσωπικές απαντήσεις σε θέματα, όπως: 


Συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ερωτήματα ασφαλισμένων όλων των ταμείων (ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κ.α.) π.χ θεμελίωση και κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, συντάξεις χηρείας, συντάξεις αναπηρίας, πλήρεις και μειωμένες συντάξεις, απασχόληση συνταξιούχων κλπ. και Εργασιακά δικαιώματα (συμβάσεις, αποδοχές, άδειες κλπ. εξαρτημένης εργασίας Ι.Δ.).


Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας καταγραφής των ερωτημάτων που αφορούν σε συνταξιοδοτικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν στοιχεία σχετικά με:


Το συνολικό αριθμό ενσήμων τους.

Την ημερομηνία έναρξης ασφάλισης τους.

Το είδος ενσήμων (μικτά-απλά-βαρέα).


Tο Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023, από τις 11:00 έως τις 18:00, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Άρτας.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να απευθύνονται:


Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων, Τηλέφωνα: 2681362109 -2681362138

Στο Περιφερειακό Παράρτημα ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε Ηπείρου,Τηλέφωνο: 26820-26969 
epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Το Ινστιτούτο εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων, δίνουν απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά και εργασιακά θέματα.
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 8340168927927933710
item