Γιάννενα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τον Εορτασμό της μνήμης του Αγίου Αθανασίου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη των Ιωαννίνων, κατά τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Αθανασίου, την  Τετάρτη 18-01-2023.

Αποφασίστηκε:


-προσωρινή απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Μητροπόλεως, την Τετάρτη 18-01-2023 και από ώρα 07.00’ μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων. 
- προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων στην παραπάνω οδό, την Τετάρτη 18-01-2023 και από ώρα 09.00’ μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων. 

Η τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης θα γίνει με ευθύνη – μέριμνα του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων, το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων κυκλοφοριακών μέτρων, εφόσον απαιτηθεί.  

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιβάλλουν, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων.  

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα των Αρχών, των λοιπών επισήμων και τα οχήματα άμεσης ανάγκης.  
epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τον Εορτασμό της μνήμης του Αγίου Αθανασίου
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 2346717306527137119
item