Πρέβεζα: Για τη μελέτη του υδατοδρομίου Πρέβεζας θα ενημερώσει ο Πρόεδρος του ΔΛΤ & Δήμαρχος Πρέβεζας, Νίκος Γεωργάκος

Σας γνωρίζουμε ότι θα διεξαχθεί τακτική  συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, η οποία θα λάβει χώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (στο κτίριο του Δημαρχείου) τη Παρασκευή 20.01.2023 και ώρα 12:00 μ. μ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1.  Έγκριση επιβολής τελών έτους 2023.

2.   Χορήγηση νόμιμης εντολής και πληρεξουσιότητας στο νομικό σύμβουλο του Δήμου

      Πρέβεζας κ. Απόστολο Τάσση.  

3.   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί, περαιτέρω ενέργειες για οφειλές προηγούμενων ετών,

      απο παραχώρηση χώρου και τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.  

4.  Έγκριση ανάληψης δέσμευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 και πρόσληψη

    τριών υπαλλήλων μέσω του «Ειδικού Προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη

    2.000 ανέργων με αναπηρίες (ΑΜΕΑ).

5.   Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων  - επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.      4412/2016, για το έτος 2022

6.  Ορισμός Δικαστικών Επιμελητών για τις επιδόσεις δικαστικών και εξωδίκων εγγράφων για το έτος 2023.

7.   Έγκριση ακύρωσης κλήσεων ΚΟΚ παρελθόντων ετών, λόγω ελλιπή στοιχείων.  

8.   Εξέταση αιτήσεων διέλευσης επί της Ελ. Βενιζέλου.

9.   Έγκριση ακύρωσης παραχώρησης χώρου.

Επιπροσθέτως:

Θα ακολουθήσει ενημέρωση από τον Προέδρο για τη μελέτη του υδατοδρομίου Πρέβεζας.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού

Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας 

Γεωργάκος Νικόλαος

epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Για τη μελέτη του υδατοδρομίου Πρέβεζας θα ενημερώσει ο Πρόεδρος του ΔΛΤ & Δήμαρχος Πρέβεζας, Νίκος Γεωργάκος
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 491842019692224809
item