Άρτα: Διεκδικήσεις Μετά Από 70 Χρόνια

Από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας σε οικόπεδα στην Άνω πόλη

Πάνω από 100 οικογένειες εγκαλούνται για καταπατήσεις εκτάσεων του «ΒΕΡΣΗ»

Ζητούν την παρέμβαση από τον Δήμο Αρταίων και τους βουλευτές

Για καταπατήσεις εντός των ορίων του Στρατοπέδου ΒΕΡΣΗ, εγκαλεί κοντά στις 100 οικογένειες που έχουν ιδιοκτησίες πέριξ του Στρατοπέδου το Ταμείο Εθνικής Άμυνας.

Πρόκειται για εκτάσεις που όπως ισχυρίζεται στο εξώδικο που απέστειλαν στους εμβρόντητους κατοίκους, καταπατήθηκαν την κατοχική περίοδο 41-44 και που στη συνέχεια ανήγειραν σπίτια και οικοδομές.

Οι εκτάσεις που διεκδικεί το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, βρίσκονται δίπλα στην οδό Στρατώνος, από την Ι.Ν. Ταξιαρχών, το πλάτωμα «Κοροκίδα» και μέχρι τη διασταύρωση προς κοιμητήριο.

Να σημειωθεί πως στα οικόπεδα αυτά, υπάρχει σχέδιο πόλης, ανοίχτηκαν δρόμοι, με τα συμβόλαια ιδιοκτησίας πραγματοποιήθηκαν αγοραπωλησίες, ανεγέρθηκαν οικοδομές, τα συμβόλαια έγιναν αποδεκτά από Υπηρεσίες και τράπεζες που μάλιστα χορήγησαν και δάνεια, είναι δηλωμένα στο κτηματολόγιο εδώ και χρόνια, ενώ δεν υπήρξε καμία ένσταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι ιδιοκτήτες ζητούν να αποσυρθούν οι αγωγές και οι διεκδικήσεις από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να αποφευχθούν οι ταλαιπωρίες των ανθρώπων αυτών σε μακροχρόνιες διενέξεις στις δικαστικές αίθουσες.

Παράλληλα ζητείται η παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Αρταίων, που φέρεται και ο ίδιος ως «καταπατητής», αλλά και των βουλευτών της Άρτας, ώστε να σταματήσουν διεκδικήσεις που ανέκυψαν μετά από 70 και πλέον χρόνια.

Να σημειωθεί πως το ιστορικό όπως καταγράφεται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κατά την Κατοχική Περίοδο 1941:-1944 καταπατήθηκε από ιδιώτες μέρος του Στρατοπέδου ΒΕΡΣΗ, ΒΑ, Β και ΒΔ, οι οποίοι ανήγειραν αυθαιρέτως οικίες και κτίσματα. Κατά τα έτη 1950-1953, η Στρατιωτική Υπηρεσία προέβη σε έλεγχο των ορίων του Στρατοπέδου, όπου και διαπιστώνεται, ότι εντός τών ορίων του Στρατοπέδου υφίστανται περίπου 70 καταπατήσεις. 

Εξαιτίας των συνεχών προστριβών με τους περιοίκους, η Μεραρχία, κατά το έτος 1954, συγκροτεί επιτροπή για την επί τόπου εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης, παρουσία των καταπατητών και των συνηγόρων αυτών, από όπου προκύπτει, ότι οι τελευταίοι δεν διέθεταν κάποιον νόμιμο τίτλο κυριότητας, αλλά, στην καλύτερη των περιπτώσεων, παραχωρητήρια με αόριστα όρια καθορισμού ιδιοκτησίας.

Για την αποφυγή συνέχειας των προστριβών με την τοπική κοινωνία, η Στρατιωτική Υπηρεσία αποφασίζει να προσαρμόσει τα τότε όρια του Στρατοπέδου, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μείνουν εκτός των νέων ορίων οι υφιστάμενες καταπατήσεις, προτείνοντας στους καταπατητές να αγοράσουν την έκταση, που κατέλαβαν και που αποτελούσε ιδιοκτησία του Τ.ΕΘ.Α., πρόταση, που δεν αποδέχθηκαν. 

Η νέα οροσήμανση του Στρατοπέδου, που πραγματοποιήθηκε με ίδρυση τσιμεντένιων βάθρων και εκ νέου συρματοπερίφραξη, μετέβαλε την έκταση του Στρατοπέδου από 235.000 Τ.μ. σε 203.078 Τ.μ. (…) Παρά τις διαρκείς εκκλήσεις της Στρατιωτικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Εφορία Άρτας για απομάκρυνση των καταπατητών, τον δικαστικό αγώνα για εφαρμογή διοικητικών αποβολών και τις διαρκείς οχλήσεις προς την Αστυνομία για κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμάτων και εφαρμογή της αναφερθείσας απόφασης διοικητικών αποβολών, παρουσιάζεται μια διαρκής ολιγωρία στην ανάληψη μέτρων, επιτρέποντας στις υφιστάμενες καταπατήσεις εκείνης της εποχής να επεκταθούν κατά τα μεταγενέστερα έτη.

Σημειώνεται, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια, η Στρατιωτική Υπηρεσία παραμένει δεκτική στην εξαγορά των καταπατήσεων από τους κατοίκους ακόμη και έναντι ενός συμβολικού ποσού.


Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, με την εκτέλεση της τελευταίας Κτηματογράφησης που συντάχθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 1995, διαπιστώθηκε, ότι οι καταπατήσεις από ιδιώτες ανήρχοντο σε 8.1895 τ.μ., ενώ με τη διάνοιξη της περιφερειακής οδού Στρατώνος αποκόπησαν από το Στρατόπεδο εκτάσεις συνολικού εμβαδού 11.714 τ.μ., επιπλέον των παραπάνω καταπατήσεων. 


Αυτό είχε ως αποτέλεσμα διάφοροι Φορείς να οικειοποιηθούν μέρος των εκτάσεων, που έμειναν αποκομμένες από το Στρατόπεδο.


Αναλυτικότερα:
– Το Τμήμα VΙ (Κτηματολογικό Διάγραμμα ΑΚ 321/Γ) έχει καταληφθεί από Ιερό Ναό και παιδική χαρά, χωρίς την έγκριση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας και έχει λάβει ΚΑΕΚΙ 040101422002. 


Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 920/14-06- 1974 έγγραφο (Υποφάκελος «Καταπατήσεις») η Ιερά Μητρόπολη Άρτας αναγνώριζε, ότι το εν λόγω τμήμα αποτελούσε ιδιοκτησία του Τ.ΕΘ.Α. και ζητούσε να της παραχωρηθεί για την ανέγερση Ιερού Ναού, χωρίς όμως η Στρατιωτική Υπηρεσία να έχει εγκρίνει την οποιαδήποτε παραχώρηση της έκτασης.


Το θέμα λοιπόν είναι, πως διεκδικήσεις μετά από τόσα χρόνια αδράνειας, θα πρέπει να διαγραφούν ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να ησυχάσουν οι συμπολίτες που έχουν εκεί σπίτια και οικοδομές.

epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Διεκδικήσεις Μετά Από 70 Χρόνια
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 4063862189101535946
item