Ποιοι και πόσα χρωστάνε στην Εφορία – O οφειλέτης με χρέος 800 εκατ. ευρώ και οι 32 με συνολική οφειλή 1,4 δισ. ευρώ

Με 90,1 δισ. ευρώ έχουν «φεσώσει» τη Εφορία μόλις 8.896 φορολογούμενοι. Ο καθένας από αυτούς χρωστάει πάνω από 10 εκατ. ευρώ. 

Συνολικά αποτελούν το 0,2% του συνόλου των οφειλετών, χρωστούν το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους και αύξησαν τις οφειλές τους κατά 2,3 δισ. ευρώ μέσα σε διάστημα ενός έτους.

Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται ένας οφειλέτης (νομικό πρόσωπο) με χρέη 800 εκατ. ευρώ και ακολουθούν άλλοι 32 που χρωστούν 1,4 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα καταγράφεται μείωση κατά 116.383 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) στο συνολικό αριθμό των οφειλετών που διαμορφώθηκαν στους 4.176.249 λόγω της συρρίκνωσης του πλήθους των οφειλετών με χρέος μέχρι 50 ευρώ.

Η ακτινογραφία των «κόκκινων» οφειλών στην εφορία προκύπτει από την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της βουλής σχετικά με τη μεταβολή του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους, τον αριθμό των οφειλετών και την κλίμακα των οφειλών

Αναλυτικότερα τα στοιχεία δείχνουν ότι:

  • Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του Οκτωβρίου του 2022, διαμορφώθηκε στα 113,2 δις ευρώ, αυξημένο κατά 3,3 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021. Η αύξηση αυτή υπολογίζεται από τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 8,1 δισ. ευρώ μείον τις εισπράξεις και διαγραφές 7 δισ. ευρώ, συν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 1/11/2021 που βεβαιώθηκαν μεταγενέστερα ύψους 1,2 δις ευρώ.
  • Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 3,3 δις ευρώ σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο του 2022 πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ (αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτήν την κατηγορία κατά 2,3 δισ. ευρώ), ο αριθμός των οποίων σημείωσε αύξηση κατά 274 πρόσωπα. Στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλής συγκεντρώνεται το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών. Στην αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ σημαντική είναι η συνεισφορά των νομικών προσώπων καθώς οι οφειλές που προέρχονται από αυτά αυξήθηκαν κατά 2 δισ. ευρώ, ενώ το ύψος του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτήν την κατηγορία οφειλής άγγιξε στο τέλος του Οκτωβρίου του 2022 τα 65,8 δις ευρώ. Αντίστοιχα το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 5.430, καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 185 νομικά πρόσωπα.
  • Στη κατηγορία οφειλής μέχρι 50 ευρώ ο αριθμός των οφειλετών μειώθηκε κατά 169.470 πρόσωπα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021. Ειδικά στο εύρος οφειλής μεταξύ 10 και 50 ευρώ παρατηρείται μείωση των οφειλετών κατά 187.030 πρόσωπα. Αντιθέτως, αύξηση του αριθμού των οφειλετών διαπιστώνεται σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες οφειλής με τη μεγαλύτερη, κατά 25.304 πρόσωπα, να καταγράφεται στο εύρος οφειλής από 50 έως 500 ευρώ στο οποίο ανήκει το 38,5% του συνόλου των οφειλετών, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.607.182 πρόσωπα.
  • Μόνο το 51,6% του ληξιπρόθεσμου χρέους, που αντιστοιχεί σε 44,8 δισ. ευρώ, πηγάζει από φορολογικές οφειλές (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, φόροι στην περιουσία, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κτλ.). Το υπόλοιπο των πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται από άλλες κατηγορίες οφειλής, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης. Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε αυτές περιλαμβάνονται τα πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά) τα οποία αποτελούν το 27,6% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, καθώς αγγίζουν τα 24 δισ. ευρώ και οι μη φορολογικές οφειλές (δάνεια, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κτλ.), οι οποίες αποτελούν το 20,8% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 18,1 δισ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 8,8 δισ. ευρώ από τις φορολογικές οφειλές πηγάζουν από αφερέγγυους οφειλέτες και 9,8 δισ. ευρώ αφορούν σε οφειλές με λήξη δόσεων πέραν της τελευταίας δεκαετίας, απομένουν 26,2 δισ. ευρώ οφειλών από τις οποίες, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, πηγάζει άνω του 90% των εισπράξεων.
epirusblog.gr
5 of 5
Ποιοι και πόσα χρωστάνε στην Εφορία – O οφειλέτης με χρέος 800 εκατ. ευρώ και οι 32 με συνολική οφειλή 1,4 δισ. ευρώ
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 1966078312519447316
item