Γιάννενα: Στα… σκαριά ένα πρωτοποριακό κέντρο βάδισης στο Πανεπ. Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Συνεχώς αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το οποίο δέχεται ασθενείς όχι μόνο από την Ήπειρο, αλλά από ολόκληρη τη Βορειοδυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου. 

Το τελευταίο σύγχρονο απόκτημα βρίσκεται στο κτίριο της Πανεπιστημιακής Κλινικής Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Φ.Ι.Α.) «Σ. Νιάρχος» και αφορά ένα πλήρες σύστημα ανάλυσης βάδισης 14 καμερών και 2 δυναμοδαπέδων, με δυνατότητα μυογραφικής καταγραφής και εργοσπειρόμετρο κατανάλωσης οξυγόνου.

 Το παραπάνω σύγχρονο σύστημα καταγράφει και αξιολογεί την κίνηση του ανθρωπίνου σώματος κατά την βάδιση και θα βοηθήσει στην μελέτη διαταραχών βάδισης ασθενών. 

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της Διοίκησης του ΠΓΝΙ ο συνδυασμός του πλήρους συστήματος ανάλυσης βάδισης με το πρόσφατα αποκτηθέν ρομποτικό σύστημα επανεκπαίδευσης βάδισης, συνιστούν την ανάπτυξή του σε πρωτοποριακό Κέντρο ανάλυσης και επανεκπαίδευσης βάδισης που παρόμοιό του υπάρχει μόνο σε πολύ λίγα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του εξωτερικού.

Ο εξοπλισμός αποκτήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Megatron» (MIS 5047227) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), στο οποίο συμμετέχει η Κλινική Φ.Ι.Α. 

Αρχικά ο νέος εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς σκοπούς και μετέπειτα αναμένεται να έχει ευρεία κλινική εφαρμογή για την αξιολόγηση και θεραπεία ασθενών τόσο του Νοσοκομείου όσο και ασθενών από άλλες περιοχές της Ελλάδος.

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Στα… σκαριά ένα πρωτοποριακό κέντρο βάδισης στο Πανεπ. Νοσοκομείο Ιωαννίνων
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 2963717357977981346
item