Ήπειρος: Ναι σε ξενοδοχείο, όχι σε καταφύγιο τουριστικών σκαφών

Ένα ναι και ένα όχι είπε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για δύο επενδύσεις τουριστικού χαρακτήρα.

Ομόφωνα θετική ήταν η γνωμοδότηση για μια νέα ξενοδοχειακή μονάδα 180 κλινών 4* στη θέση «Μπέλλα Βράκα» Συβότων, ενώ ομόφωνα αρνητική ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής για το καταφύγιο τουριστικών σκαφών στη θέση «Ζέρι» Συβότων.

Επίσης, η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά επί του περιεχομένου των Μ.Π.Ε για υφιστάμενη πτηνοτροφική μονάδα, με αύξηση της δυναμικότητας από 40.700 ωοτόκες όρνιθες σε 103.990 ωοτόκες όρνιθες στη θέση «Παλιουρίες» Καλπακίου, για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 45.600 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Λάπατα» της Ράχης Άρτας, για την ανανέωση- τροποποίηση πτηνοτροφικής μονάδας με αύξηση δυναμικότητας από 20.000 σε 28.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Ντούσκο» στον Γυμνότοπο Πρέβεζας, και για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής βιοαερίου, εγκατεστημένης ισχύος 999 kWel με μονάδα παραγωγής οργανικού λιπάσματος, στη θέση «Χόντζα» του Δήμου Αρταίων.

Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης για τη γνωμοδότηση της Μ.Π.Ε. μικρού υδροηλεκτρικού έργου ρέματος «Λευκοπόταμος», ισχύος 1,38 MW, στο Ανθοχώρι Μετσόβου.

epirusblog.gr
5 of 5
Ήπειρος: Ναι σε ξενοδοχείο, όχι σε καταφύγιο τουριστικών σκαφών
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 8010636526193014450
item