Άρτα: Κάλεσμα ενίσχυσης Χριστουγεννιάτικης διανομής Κοιν. Παντοπ. Δήμου Νικολάου Σκουφά

Εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και με κίνητρο την παροχή βοήθειας σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη απευθύνουμε κάλεσμα ενίσχυσης της Χριστουγεννιάτικης διανομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Η οποιαδήποτε προσφορά είναι σημαντική για εμάς!