Θεσπρωτία: Παραδόθηκαν στη Θεσπρωτία τα πρώτα 500 λίτρα ΔΩΡΕΑΝ Πετρέλαιο Θέρμανσης

Παραδόθηκαν από την ΕΚΟ Νικολάου Ανδρέας στη Θεσπρωτία, τα πρώτα 500 λίτρα ΔΩΡΕΑΝ Πετρέλαιο Θέρμανσης σε πολύτεκνη οικογένεια στην Ηγουμενίτσα.

Η HELLENiQ ENERGY, μέσω των θυγατρικών εταιρειών της, ΕΚΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητάς της, προσφέρει σε οικογένειες με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω και χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα*, έως 500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης με σκοπό να έχουμε όλοι ένα ζεστό σπίτι τις γιορτές!

* το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται από την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών: Έτος 2021 της ΕΛΣΤΑΤ, με βάση τον αριθμό των προστατευόμενων μελών του νοικοκυριού, προσαυξημένο κατά 10,5% από την ΗELLENiQ ENERGY.

Κριτήρια συμμετοχής

Για να γίνει δεκτή η αίτησή σας, θα πρέπει να πιστοποιηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), βάσει της εκκαθαρισμένης φορολογικής σας δήλωσης για το έτος 2021, ότι:

  • Διαμένετε μόνιμα και νόμιμα στην ελληνική επικράτεια.
  • Έχετε την αποκλειστική γονική μέριμνα και επιμέλεια τουλάχιστον τεσσάρων προστατευόμενων τέκνων.
  • Με βάση τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων σας το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα εμπίπτει στα όρια που αναφέρονται αναλυτικά στους όρους και προϋποθέσεις.

Επιπλέον, για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα πρέπει να:
  • Χρησιμοποιείτε στη φορολογική κατοικία σας πετρέλαιο θέρμανσης.
  • Διαθέτετε καυστήρα εσωτερικής καύσης και δεξαμενή αποθήκευσης του πετρελαίου θέρμανσης.
Οικογένειες που έχουν δικαίωμα στη δωρεάν διάθεση πετρελαίου θέρμανσης είναι όσες:
• έχουν αποκλειστικά τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων (4) τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους (σημειώνεται πως στα τέκνα συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας). 

Ο αριθμός των τέκνων είναι αυτός που αναφέρεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 που έχει υποβληθεί μέχρι την 31/10/2022 και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έως την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

• το ετήσιο συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα, σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2021 και με βάση τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων που διαθέτουν, εμπίπτει στις παρακάτω κατηγορίες:
epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Παραδόθηκαν στη Θεσπρωτία τα πρώτα 500 λίτρα ΔΩΡΕΑΝ Πετρέλαιο Θέρμανσης
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 3133409447095116242
item