ΤτΕ: «Φρένο» της ανάπτυξης στο +1,5% το 2023 – Οι έξι βασικές προκλήσεις της οικονομίας

Ισχυρή ανάπτυξη κατά 6,2% το 2022 αλλά και σαφή επιβράδυνση του ΑΕΠ στο +1,5% το 2023 «βλέπει» η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση της κεντρικής τράπεζας για την ελληνική οικονομία.

Πιο συγκεκριμένα, ο φετινός ρυθμός μεγέθυνσης της εγχώριας οικονομίας αναμένεται να καθοριστεί στο 6,2%, αλλά το 2023 ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 1,5%.

Κι αυτό, εξαιτίας της αναμενόμενης κάμψης της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη, αλλά της σημαντικής υποχώρησης του ρυθμού αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΤτΕ, τόσο η δημοσιονομική όσο και η νομισματική πολιτική αναμένεται να επιδράσουν συσταλτικά στην οικονομική δραστηριότητα το 2023.

Πάντως, με βάση τις εκτιμήσεις της κεντρικής τράπεζας, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να ανακάμψει τα επόμενα έτη, φθάνοντας στο 3% το 2024 και στο 2,8% το 2025.

Οι εν λόγω επιδόσεις μπορούν να επιτευχθούν υπό την προϋπόθεση ότι αφενός η γεωπολιτική κρίση θα έχει αποκλιμακωθεί και θα έχουν μειωθεί οι τιμές της ενέργειας, αφετέρου ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να στηρίζεται σημαντικά από τον διεθνή τουρισμό, την καλή πορεία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και τη σταθερή αναπτυξιακή προοπτική της Ευρωζώνης.

Τι θα γίνει με την κατανάλωση 

Η καταναλωτική δαπάνη, την ίδια στιγμή, εκτιμάται ότι συνέχισε να αυξάνεται το 2022, με ακόμη ταχύτερο ρυθμό συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, αντανακλώντας την αυξημένη απασχόληση που επιδρά θετικά στα εισοδήματα, αλλά και την πραγματοποίηση δαπανών που είχαν αναβληθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Σ’ αυτό θα πρέπει να υπολογιστεί και η χρήση των υψηλών αποταμιεύσεων που είχαν συσσωρευθεί.  

Τα επόμενα έτη, πάντως, η καταναλωτική δαπάνη θα καταγράψει χαμηλότερους ρυθμούς ανόδου, λόγω της αναμενόμενης επιβράδυνσης του ρυθμού αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ η αγορά εργασίας εκτιμάται ότι θα συνεχίσει τη θετική της πορεία, αλλά με ηπιότερους ρυθμούς. 

Στο +10% οι επενδύσεις  

Οι επενδύσεις, παράλληλα, προβλέπεται να αυξηθούν με πολύ υψηλούς ρυθμούς καθ’ όλη την περίοδο πρόβλεψης 2022-2025, 10% κατά μέσο όρο ετησίως, υποστηριζόμενες από την ενίσχυση της ρευστότητας στον τραπεζικό τομέα και από την αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων.  

Ειδικότερα, τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα θα λάβει στήριξη ύψους 40 δισ. ευρώ περίπου από τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ε.Ε. 2021 – 2027 και 30 δισ. ευρώ από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως το 2026. Αυτοί οι πόροι αναμένεται να προσελκύσουν επιπρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια.  

Ταυτόχρονα, αναμένεται η προσέλκυση αυξημένων ξένων άμεσων και έμμεσων επενδύσεων. 

Υψηλός πληθωρισμός 

Ο πληθωρισμός, βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), προβλέπεται να διαμορφωθεί σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο το 2022, δηλαδή στο 9,4%, κυρίως λόγω της ανοδικής πορείας των τιμών των ενεργειακών αγαθών, αλλά και των ανατιμήσεων στα είδη διατροφής.

Εκτιμάται, πάντως, ότι σταδιακά θα αποκλιμακωθεί το 2023 και το 2024 σε 5,8% και 3,6% αντιστοίχως, αντανακλώντας κυρίως την αναμενόμενη κάμψη των τιμών της ενέργειας και την αρνητική επίδραση της βάσης σύγκρισης.  

Ο πληθωρισμός, εξαιρώντας τις τιμές των ειδών διατροφής και της ενέργειας, προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 4,6% το 2022 και εκτιμάται ότι θα παραμείνει εξίσου υψηλός και το 2023, λόγω της ενσωμάτωσης έντονων πληθωριστικών πιέσεων από τις συνιστώσες των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών και των υπηρεσιών. 

Οι κίνδυνοι 

Οι προβλέψεις για τη μελλοντική πορεία της οικονομίας υπόκεινται σε αβεβαιότητες και κινδύνους, οι οποίοι συνδέονται κυρίως με εξωγενείς παράγοντες. 

Ειδικότερα, ο ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας μπορεί να επιβραδυνθεί περισσότερο από ό,τι προβλέπεται σε περίπτωση  

  • περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε εντονότερη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας,  
  • υψηλότερου και πιο παρατεταμένου πληθωρισμού, γεγονός που θα οδηγούσε σε μεγαλύτερες αυξήσεις των ονομαστικών αμοιβών και θα έθετε έτσι σε κίνηση μια ανατροφοδοτούμενη άνοδο του πληθωρισμού,  
  • νέου κύματος της πανδημίας 
  • χαμηλού ποσοστού απορρόφησης κονδυλίων της ΕΕ 
  • εμφάνισης μιας νέας γενιάς μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης μετά τη λήξη των μέτρων κρατικής στήριξης και  
  • καθυστέρησης στο σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εθνικές εκλογές και στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της οικονομικής πολιτικής.  

Οι οξυνόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου αποτελούν επίσης κίνδυνο για την ελληνική οικονομία. 

Δείτε ΕΔΩ την πλήρη έκθεση της ΤτΕ


epirusblog.gr
5 of 5
ΤτΕ: «Φρένο» της ανάπτυξης στο +1,5% το 2023 – Οι έξι βασικές προκλήσεις της οικονομίας
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 7136974580897483410
item