Γιάννενα: Παλιό Πανεπιστήμιο - Ένας ενδιαφερόμενος και ανάδοχος με 1% έκπτωση για έργο 12 εκατ.!

Μείζον θέμα για την λεγόμενη προστασία του δημόσιου συμφέροντος και δη του συμφέροντος του Δήμου Ιωαννιτών, προκύπτει από έναν ακόμα διαγωνισμό για ένα έργο μεγάλου προϋπολογισμού που πρόκειται να εκτελεστεί στα όρια του Δήμου μας.

Το τελευταίο έργο στη σειρά, για το οποίο η έκπτωση που πετυχαίνει η δημοτική αρχή είναι είτε μηδενική είτε μία (1) ποσοστιαία μονάδα, είναι το έργο αποκαστάστασης του παλιού Πανεπιστημίου στην οδό Δομπόλη.

Με τις αμφιβολίες για την υλοποίηση του σύνθετου αυτού έργου να παραμένουν ακέραιες ούτως ή άλλως, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών το μεσημέρι της Τρίτης, ασχολήθηκε με την επιλογή αναδόχου.

Επισημαίνουμε εδώ παρεμπιπτόντως, πως το δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί να προστατεύεται στις παρακάτω, κραυγαλέες περιπτώσεις: 

  • αποκομιδή απορριμμάτων: προϋπολογισμός 3 εκ. ευρώ / 1 προσφορά / 0% έκπτωση
  • αντικατάσταση οδοφωτισμού LED: προϋπολογισμός 19 εκ. ευρώ / 1 προσφορά / 1% έκπτωση
  • Πνευματικό Κέντρο Κατσικά: προϋπολογισμός 2 εκ. ευρώ / 1 προσφορά / 1% εκπτωση
  • Παλιό Πανεπιστήμιο (Δομπόλη): προϋπολογισμός 12,5 εκ. ευρώ / 1 προσφορά / 0% έκπτωση

 Το παλιό Πανεπιστήμιο

Στη διαδικασία του δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή διοικητικού κέντρου με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο κτίριο Δόμπολη», εκτιμώμενης αξίας 12.500.000,00€ ευρώ με ΦΠΑ 24%, από την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού, στις 09-11-2022, εμφανίστηκε ένας μόνον ενδιαφερόμενος, κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, που υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 (καταληκτική ημερομηνία).

Από την επισκόπηση των στοιχείων προσφορών διαπιστώθηκε ότι  υποβλήθηκε ηλεκτρονικά ένας (1) φάκελος προσφοράς. Στις 06-12-2022, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε εκ νέου προκειμένου να προβεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν, της μίας και μοναδικής δηλαδή… Κατόπιν η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 0,11% και συνολικό ποσό προσφοράς: 10.069.406,89 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 12.486.064,54 € (με Φ.Π.Α.)! 

Αντίδραση από την παράταξη Καλογιάννη

Καταψήφισαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης που μετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή, “Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα” και “Ιωάννινα_2023”.

Σοβαρές αιχμές για οριακά νόμιμες διαδικασίες άφησε στη διάρκεια της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η παράταξη της Τατιάνας Καλογιάννη. 

Όπως καταγγέλθηκε, “η διαδικασία –εκ του αποτελέσματος- προκαλεί πολλά ερωτηματικά και ενέχει επιλήψιμα στοιχεία, για τα οποία η Οικονομική Επιτροπή είναι αναρμόδια, αφού για αυτά πρέπει να κινητοποιηθούν και να αποφανθούν άλλες αρχές σύμφωνα με τον νόμο”.

Η παράταξη “Ιωάννινα_2023” δια του Βασίλη Κοσμά, μέλους της Οικονομικής Επιτροπής, καταψήφισε τη σχετική εισήγηση, υποστηρίζοντας ότι “η επιλογή του συστήματος δημοπράτησης «μελέτη-κατασκευή» για συγκεκριμένα έργα τεκμηριώνει την αδυναμία της δημοτικής αρχής για τη συγκρότηση μιας τεχνικά στέρεης και οικονομικά τεκμηριωμένης πρότασης”. 

“Περισσότερο δείχνει την έλλειψη έγκυρου σχεδιασμού και προγραμματισμού, ή ακόμη, ενδεχομένως, να υποκρύπτεται και προσωπική στρατηγική διαχείρισης των έργων του δήμου εκ μέρους στελεχών της δημοτικής αρχής” τόνισε χαρακτηριστικά αφήνοντας αιχμές κατά των μελών της δημοτικής αρχής, στις οποίες αιχμές αντέδρασαν οι Αρλέτος και Βάββας.

“Το σύστημα αυτό καταλήγει σε απλό μειοδοτικό διαγωνισμό, αφού δεν προβλέπονται όροι στον διαγωνισμό που να επιτρέπουν ή να επιβάλλουν επίκαιρες και καινοτόμες αρχιτεκτονικές λύσεις και κυρίως που να προβλέπουν και να διαφυλάσσουν την ασφάλεια της κατασκευής και την ολοκλήρωση του έργου. 

Σε όσα έργα δημοπρατεί ο δήμος μας με το σύστημα αυτό, παρατηρείται να κατατίθεται μία και μοναδική προσφορά, από τον ίδιο υποψήφιο ανάδοχο και με σχεδόν μηδενική έκπτωση!” τόνισε ο κ. Κοσμάς.

Έθεσε δε και τα εξής ερωτήματα:

  1. Υπάρχει τεκμηριωμένη και σαφής αιτιολόγηση ότι τα συγκεκριμένα έργα –όπως οδηγούνται σε συμβασιοποίηση- δεν είναι οικονομικά ασύμφορα; και
  2. Πώς και από ποιόν προστατεύεται, τελικά, το δημόσιο συμφέρον;

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Παλιό Πανεπιστήμιο - Ένας ενδιαφερόμενος και ανάδοχος με 1% έκπτωση για έργο 12 εκατ.!
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 8215830183540009602
item