Γιάννενα: Νέα διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Το φαβορί για τη θέση του Πρύτανη

Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση σχηματισμού του νέου οργάνου διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μετά την εκλογή εσωτερικών και εξωτερικών μελών του νέου Συμβουλίου Διοίκησης του τοπικού ΑΕΙ, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, έπεται η εκλογή του Πρύτανη από τα εσωτερικά μέλη του σχηματισμέντος, ενδεκαμελούς Συμβουλίου Διοίκησης. Η θητεία του επόμενου Πρύτανη λήγει την 31η Αυγούστου 2026.

Βάσει της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδόθηκε από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Πρύτανη έχουν τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναδεικνύεται ένας εκ των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το αξίωμα του Πρύτανη θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, από 19/11/2022 έως 05/12/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Η ιδιότητα του Πρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Α.Ε.Ι.

Ο Πρύτανης μπορεί να κατέχει παράλληλα τη θέση Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών, Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου, Πανεπιστημιακής Κλινικής, Πανεπιστημιακού Μουσείου και Ερευνητικού Ινστιτούτου – θυμίζουμε εδώ πως ο κ. Στ. Νικολόπουλος κατέχει με βάση απόφαση της απερχόμενης Πρυτανικής Αρχής, θέση προέδρου στο ΠΕΚ και σε ένα ινστιτούτο.

Η αξιολόγηση των υποψήφιων Πρυτάνεων θα γίνει επί δύο βασικών δεδομένων, σύμφωνα με την προκήρυξη:

α) τεκμηριωμένη πρόταση του υποψηφίου με το προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης του  Α.Ε.Ι. σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και

β) κατάλογο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, πλήρους απασχόλησης του Α.Ε.Ι., που προτείνονται από κάθε υποψήφιο να αναλάβουν το αξίωμα του Αντιπρύτανη, καθώς και τους τομείς ευθύνης που προτείνεται να τους ανατεθούν.

Δεν είναι δυνατόν να προταθεί για Αντιπρύτανης, εκλεγμένο εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης. Ο αριθμός των υποψήφιων Αντιπρυτάνεων δεν δύναται να υπερβαίνει τους τέσσερις. Οι Αντιπρυτάνεις έχουν θητεία παράλληλη με αυτήν του Πρύτανη.

Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης αξιολογούν τα διοικητικά, ακαδημαϊκά και ερευνητικά προσόντα των υποψηφίων, τις προτάσεις αναπτυξιακών σχεδίων που υποβλήθηκαν και τα αντίστοιχα προσόντα των υποψήφιων Αντιπρυτάνεων, που προτείνονται ανά υποψήφιο. 

Μετά από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, με απόφαση του Σ.Δ., που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11), εκλέγεται ο Πρύτανης μεταξύ των υποψηφίων. 

Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία επτά ενδεκάτων (7/11). 

Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. 

Αν κανείς υποψήφιος δεν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίους. 

Αν στη δεύτερη θέση ισοψηφούν δύο (2) υποψήφιοι, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, και εφόσον το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο, διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

Δύο οι ενδιαφερόμενοι

Δύο είναι οι ενδιαφερόμενοι για το αξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: πρόκειται για την Άννα Μπατιστάτου, καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του τοπικού ΑΕΙ και τον πρώην αντιπρύτανη Σταύρο Νικολόπουλο, καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής.

Με αυξημένες πιθανότητες εκλογής εμφανίζεται για την ώρα, η κ. Μπατιστάτου που φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη εκλεγμένη Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Νέα διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Το φαβορί για τη θέση του Πρύτανη
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 7795382404889581083
item