Θεσπρωτία: Με τη λήξη της τουριστικής σεζόν χάθηκαν 782 θέσεις εργασίας

Στην Ήπειρο το ισοζύγιο απασχόλησης ήταν αρνητικό τον Οκτώβριο του 2022 κατά 1.592 θέσεις εργασίας, λόγω της λήξης της τουριστικής περιόδου στους δυο παραθαλάσσιους Νομούς, την Πρέβεζα και την Θεσπρωτία. 

Αν και θετικό το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων σε Γιάννενα – Άρτα, δεν ήταν ικανό για να υπερκαλύψει τις αποχωρήσεις που καταγράφηκαν στους άλλους Νομούς. 

Πιο αναλυτικά:

-  Στην Π.Ε. Θεσπρωτίας οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 756, ενώ οι αποχωρήσεις σε 1.538, από τις οποίες 301 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 1.237 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου (αρνητικό το ισοζύγιο κατά 782 θέσεις).

- Στην Π.Ε. Ιωαννίνων οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 4.336, ενώ οι αποχωρήσεις σε 3.533, από τις οποίες 1.301 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και 2.232 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου (θετικό ισοζύγιο κατά 803 θέσεις).

 -  Στην Π.Ε. Άρτας, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 948, ενώ οι αποχωρήσεις σε 747, από τις οποίες 286 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 461 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου (θετικό το ισοζύγιο κατά 201 θέσεις).

Στην Π.Ε. Πρέβεζας οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 865, ενώ οι αποχωρήσεις σε 2.679, από τις οποίες 416 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 2.263 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου (αρνητικό ισοζύγιο κατά 1.814 θέσεις).

epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Με τη λήξη της τουριστικής σεζόν χάθηκαν 782 θέσεις εργασίας
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 5136245951736872390
item