Άρτα: Erasmus+ - Με επιτυχία η 2η συνάντηση στο Οσμανίγιε της Τουρκίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η συνάντηση του προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ220, με κωδικό: 2021-1-EL01-KA220-SCH-000027823 και τίτλο: «STEAM & Digital Skills: Searching for the new Leonardos», που συντονίζει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, με τη συμμετοχή των χωρών, ήτοι: α) Ιταλία (CEIPES) –, β) Λιθουανία (Siauliai CTC), γ) Ρουμανία (Inspectoratul Iasi), δ) Τουρκία (Osmaniye Directorate) και δ) Τρίκαλα (Α.Κ.Ε.Θ.), που πραγματοποιήθηκε στο Οσμανίγιε της Τουρκίας, από 18-21 Οκτωβρίου 2022.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης εξέλιξης των εργασιών, έγινε μια λεπτομερής παρουσίαση σχετικά με το «Πλαίσιο μεθοδολογίας STEAM», για το πώς εφαρμόζεται και πως αναλύεται ο κάθε πυλώνας του, την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και τις αλλαγές που θα χρειαστούν να γίνουν σε αυτά τα πεδία.

Επίσης, στη συνάντηση καθορίστηκε η πορεία του έργου ως την επόμενη συνάντηση της ομάδας εργασίας, οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων και ανταλλάχθηκαν απόψεις και ιδέες σε περιβάλλον γόνιμου διαλόγου και συνεργατικού πνεύματος.

Στόχος κάθε προσπάθειας της εκπαίδευσης είναι ο μαθητής, όμως για να φτάσουμε το στόχο αυτόν θα πρέπει να ενδυναμώσουμε και να υποστηρίξουμε τον εκπαιδευτικό, παρέχοντας γνωστικό υπόβαθρο στο κάθε πεδίο που απαιτείται.

Γι’ αυτό και η ΔΙ.Π.Ε. Άρτας διευρύνει τους ορίζοντες της εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας τις σχολικές μονάδες με τρόπο σαφή: ενδυναμώνοντας τον εκπαιδευτικό, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και δημιουργώντας ένα ισχυρό υπόβαθρο γνώσης και εξέλιξης.


epirusblog.gr
5 of 5
Άρτα: Erasmus+ - Με επιτυχία η 2η συνάντηση στο Οσμανίγιε της Τουρκίας
epirusblog.gr
5 of 5
Αρτα 8122706936334842863
item