Θεσπρωτία: Οι τοπικές επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν ψηφιακά εργαλεί

Υπάρχει η δυνατότητα, σύμφωνα με το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, αξιοποίησης Προγραμμάτων της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων επιχειρήσεων», τα οποία είναι:

Πρόγραμμα I
«Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»
Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας για την αξιοποίηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Παροχή επιταγών (vouchers) για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έως 31/10/2022
Πρόγραμμα II
«Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Ενίσχυση ιδιωτικών Επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τα οποία καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών (new product development).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έως 31/12/2022
Πρόγραμμα III
«Ψηφιακές Συναλλαγές»

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια, με σκοπό την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων τα οποία θα υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα θα παρέχει επιταγές (vouchers) για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έως 31/10/2022 
Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για τους δικαιούχους, τις επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες, το ύψος και την ένταση ενίσχυσης κάθε προγράμματος και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης δικαιούχων, παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος (https://digitalsme.gov.gr) καθώς και μέσω του γραφείου υποστήριξης κατά τις ώρες 09:00-17:00 στο τηλέφωνο.: 2107001420
epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Οι τοπικές επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν ψηφιακά εργαλεί
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 1560555586537708793

Τα καλύτερα

item