Γιάννενα: Δωρεάν φροντιστήρια σε μαθητές αδύναμων οικονομικά οικογενειών

Kοινωνικά Φροντιστήρια θα πραγματοποιήσει για άλλη μία σχολική χρονιά η Περιφέρεια Ηπείρου, με τη συμμετοχή της Μητρόπολης Ιωαννίνων και του Δήμου Ιωαννιτών και σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ν. Ιωαννίνων. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου της Π.Ε. Ιωαννίνων για μαθήματα που διδάσκονται σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. 

Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι μαθητές οικονομικά αδύναμων οικογενειών που φοιτούν σε δημόσια σχολεία του Νομού και δεν παρακολουθούν φροντιστηριακά μαθήματα. Κριτήριο ένταξης θα είναι το οικογενειακό εισόδημα ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικοί παράγοντες. 

Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν  οι δικαιούχοι είναι:  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας γονέα ή κηδεμόνα. Βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο που φοιτά ο μαθητής. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος 2022 (οικονομικού  έτους 2021) ή φωτοτυπία  φορολογικής δήλωσης 2022  που παρελήφθη από την  Δ.Ο.Υ  ή εκτύπωση μέσω TAXIS. Φωτοτυπία  του τελευταίου Ε9. 

Ανάλογα με την περίπτωση και εφόσον συντρέχουν λόγοι θα πρέπει επίσης να υποβληθούν: Φωτοτυπία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό 67% και άνω. 

Φωτοτυπία διαζευκτηρίου, αγωγής διαζυγίου ή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου που να αποδεικνύει την διάσταση και την επιμέλεια των τέκνων. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας γονέων από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή Κάρτα Ανεργίας. Φωτοτυπία ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας με θεώρηση από Δ.Ο.Υ..

• Το σχετικό Έντυπο Αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθενται από το αρμόδιο γραφείο της Περιφέρειας. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται έως και την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου, κατά τις ώρες 09:00 – 13:00 στο 128 γραφείο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, στο κτήριο του Διοικητηρίου (Πληροφορίες τηλ.: 26510-87128).

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Δωρεάν φροντιστήρια σε μαθητές αδύναμων οικονομικά οικογενειών
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 6874645583267219642

Τα καλύτερα

item