Πρέβεζα: Εκσυγχρονίζεται το ΚΕΠ του Δήμου Πρέβεζας μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης

Στον Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ σε 324 δήμους της χώρας, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης προχωρά το υπουργείο Ψηφιακής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο δημοσίευσε Οδηγό υποβολής προτάσεων δράσεων  στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός  των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας  σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και  Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Ανάμεσα στους Δήμους που θα υποβάλει πρόταση είναι και της Πρέβεζας για χρηματοδότηση ύψους 57 χιλιάδων ευρώ.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σκοπεύει να ενισχύσει ελληνικούς Δήμους στην προσπάθειά τους, μέσω της χρήσης  σύγχρονων τεχνολογιών, την ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποθέσεων, τη χωροταξική διάρθρωση με  γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και ομάδων ειδικών κατηγοριών, όπως ηλικιωμένοι,  άτομα με ειδικές ανάγκες, πολίτες χωρίς ψηφιακές δεξιότητες, να μετασχηματίσουν τα ΚΕΠ όχι μόνο  σε πραγματικές υπηρεσίες μιας στάσης, αλλά και δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας του κράτους  με τους πολίτες.

Ο ρόλος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο συγκεκριμένο έργο είναι η:

  • Η Δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων
  • Η επιχορήγηση των Δήμων για την εκτέλεση των δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του  Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»
  • Ο Έλεγχος συμβατότητας και συνάφειας των υποβαλλόμενων προτάσεων σε σχέση με τους  γενικούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
  • Η υποστήριξη των δικαιούχων καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου στην ορθή υλοποίηση των  δράσεων που περιλαμβάνονται στο Έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και η κάλυψη των  επιμέρους στόχων που έχουν τεθεί σε αυτό.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα παράσχει τις ανωτέρω υπηρεσίες με την υποστήριξη ενός  Τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του οριζόντια προς όλους τους  δικαιούχους.

Αντικείμενο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είναι, εδώ και δύο δεκαετίες, ένας από τους πιο  φιλικούς προς τον πολίτη και ταυτόχρονα αποτελεσματικούς τομείς της Ελληνικής Δημόσιας  Διοίκησης. 

Τα ΚΕΠ παρέχουν διοικητικές πληροφορίες και διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των  πολιτών, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις  καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

Μέσα από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, την ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποθέσεων, τη  χωροταξική διάρθρωση με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και ομάδων ειδικών  κατηγοριών, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολίτες χωρίς ψηφιακές δεξιότητες, τα ΚΕΠ  αποτελούν πια όχι μόνο πραγματικές υπηρεσίες μιας στάσης, αλλά και δίαυλο επικοινωνίας και  συνεργασίας του κράτους με τους πολίτες.

Οι τρεις δράσεις που χρηματοδοτούνται

  • Δράση για την προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet, με συνολικό προϋπολογισμό 2,11 εκατ. ευρώ.
  • Δράση για την Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & Προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους  εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών, προϋπολογισμού 8,69 εκατ. ευρώ.
  • Δράσεις για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ.

epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Εκσυγχρονίζεται το ΚΕΠ του Δήμου Πρέβεζας μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 8379402588010066994

Τα καλύτερα

item