Θεσπρωτία: Διαφωνίες για την προέλευση του ονόματος του ιστορικού Σουλίου

Πολλές και διαφορετικές απόψεις έχουν διατυπωθεί για την προέλευση του ονόματος Σούλι! 

Ο Ι. Λαμπρίδης ο  θεωρεί ότι το τοπωνύμιο  αντιστοιχεί σε όνομα αρχηγού φυλής-γένους, που εγκαταστάθηκε εκεί. 

Την ίδια θέση υποστηρίζει και η Β. Ψιμούλη: "Καταλήγουμε στην άποψη η οποία απόδέχεται ότι το όνομα Σούλι προέρχεται από πρόσωπο, αρχηγό γένους. Με την επικράτηση του ονόματος του αρχηγού και του γένους του στην περιοχή, οριοθετείται ο χώρος υπέρ αυτών, εξασφαλίζοντας έτσι τις σχέσεις κατοχής και νομής της περιοχής». 

Κατά τον  Πέτρο Φουρίκη η ονομασία είναι αρβανίτικη, εκ του Σούλ, που σημαίνει σκοπιά, βίγλα, την οποία έδωσαν στον τόπο οι πρώτοι αρβανιτόφωνοι κάτοικοί του.

Άλλοι ταυτίζουν το Σούλι με τους Σελλούς της Δωδώνης, που αναφέρει ο Όμηρος στην Ιλιάδα, που φαίνεται σαν μια πιθανή εκδοχή. 

Άλλοι θεωρούν ότι η λέξη προέρχεται από τους Συλίονες που αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος και άλλοι από την πόλη Σόλλιον την οποία αναφέρει ο Θουκιδίδης.

Όπως και νάχει το όνομα είναι συνώνυμο με τον ηρωισμό. Και δηλώνει ότι η καταγωγή των Σουλιωτών ήταν ελληνική, όσο και αν πλάνοι χειριστές του καλάμου το αρνούνται, υποστηρίζοντας απόψεις όχι απλώς αβάσιμες, ανυπόστατες, αστήριχτες, αλλά και εθνοβόρες και αυτόχρημα βέβηλες για τις ιερές σουλιώτικες μορφές. 
epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Διαφωνίες για την προέλευση του ονόματος του ιστορικού Σουλίου
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 3584320077572243615
item