Η Ελλάδα θα λάβει 40 εκατ. ευρώ από την Ελβετία για στήριξη στο μεταναστευτικό

Χρηματική συνεισφορά ύψους 40 εκατ. ευρώ από την Ελβετία στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης προβλέπει η διμερής Συμφωνία Πλαίσιο, που υπέγραψε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης και η υπουργός Δικαιοσύνης και Αστυνομίας της Ελβετίς Κάριν Κέλερ - Σούτερ.

Η συμφωνία, που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο, προβλέπει την ενίσχυση, με στόχο να στηριχθούν και να υλοποιηθούν δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.

Ειδικότερα, προβλέπονται δράσεις που αφορούν στην αναβάθμιση δομών φιλοξενίας και των υπηρεσιών ασύλου αλλά και την ενίσχυση αφενός των εθελούσιων επιστροφών στις χώρες προέλευσης, και αφετέρου ενταξιακών δράσεων των αναγνωρισμένων προσφύγων.

Τι περιλαμβάνει η Συμφωνία-Πλαίσιο

Διαδικασίες και δομές Ασύλου

Βελτίωση των εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Γραφείου Ασύλου: Στόχος είναι η αύξηση της ικανότητας εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και η περαιτέρω μείωση των εκκρεμοτήτων της Υπηρεσίας Ασύλου.

Δημιουργία κεντρικής μονάδας για επεξεργασία των δεδομένων ταυτοποίησης και αναγνώρισης των Χωρών Καταγωγής - Country of Origin Information (COI): Σκοπός είναι η δημιουργία μίας μονάδας για τον έλεγχο και τη διασταύρωση πληροφοριών για τον έλεγχο αυθεντικότητας εγγράφων (διαβατήρια, ταυτότητες κτλ.) καθώς και για την αντιμετώπιση προκλήσεων σχετικά με την ομιλούμενη γλώσσα των αιτούντων διεθνούς προστασίας και την εξακρίβωση της υπηκοότητας.

Εκπαίδευση προσωπικού που εργάζεται στην διαδικασία ασύλου: Στόχος είναι η αύξηση της συνολικής γνώσης και ικανότητας των εργαζομένων σε περιπτώσεις μετανάστευσης στην Ελλάδα για να γίνουν με οι διαδικασίες πιο αποτελεσματικές και ασφαλείς.

mitarakis_symfwnia

Εγκαταστάσεις υποδοχής ευάλωτων μεταναστών

Βελτίωση των Δομών Υποδοχής: Στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα.

Εκπαίδευση εργαζομένων σε περιπτώσεις οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης: Στόχος είναι η αύξηση του αριθμού των οικειοθελών επιστροφών από την Ελλάδα. Επιπλέον, το έργο θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία ενημερωτικού υλικού για τις οικειοθελείς επιστροφές.

Στήριξη στην αντιμετώπιση μεταναστευτικής κρίσης μέσω ειδικών δράσεων

Στόχος είναι η αύξηση της ένταξης των προσφύγων στην Ελλάδα. Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο του έργου μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία του αισθήματος συμμετοχικότητας στην τοπική κοινωνία. 

Αφορά περίπου 5.000 δικαιούχους ετησίως (2.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι και 3.000 αιτούντες άσυλο), εστιάζοντας στις αξίες και τη γενική φιλοσοφία του Ολυμπισμού, ως μέσο προώθησης των αρχών της πολιτιστικής πολυμορφίας, της ειρηνικής συνύπαρξης και της αλληλεγγύης.

epirusblog.gr
5 of 5
Η Ελλάδα θα λάβει 40 εκατ. ευρώ από την Ελβετία για στήριξη στο μεταναστευτικό
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 7496820991757221202
item