Οριακή αύξηση σε χρέος και έλλειμμα για το 2021

Οριακή αύξηση στο ελληνικό χρέος κατά 1,2% του ΑΕΠ και κατά 0,1% του ΑΕΠ στο δημοσιονομικό έλλειμμα του 2021, καταγράφουν από κοινού ΕΛΣΤΑΤ και Eurostat, λόγω μικρής αναθεώρησης προς τα κάτω του ΑΕΠ του προηγούμενου χρόνου.

Αυτό σημαίνει ότι τελικά η Eurostat πείστηκε από τα ελληνικά επιχειρήματα σχετικά με τη λογιστική αποτύπωση των εγγυήσεων ύψους 18,7 δισ. ευρώ που έδωσε το ελληνικό δημόσιο στο APS Ηρακλής και δεν πρόσθεσε - όπως σχεδίαζε αρχικά - το σύνολο των εγγυήσεων στο δημόσιο χρέος, αυξάνοντάς το κατά 9,7% του ΑΕΠ.

Μάλιστα η Eurostat σε άλλο δελτίο της για την τριμηνιαία εξέλιξη του χρέους σημειώνει για την Ελλάδα ότι διατηρεί μεν τον υψηλότερο χρέος εντός της ΕΕ αλλά την ίδια ώρα στη σύγκριση του δεύτερου τριμήνου του 2022 από το πρώτο του 2021 η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση χρέους (25,4%) από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Έτσι, με βάση τη δεύτερη κοινοποίηση στοιχείων για το κλείσιμο του 2021, τόσο η ελληνική όσο και η ευρωπαϊκή στατιστική αρχή αυξάνουν το χρέος του 2021 στο 194,5% του ΑΕΠ από το 193,4% στα στοιχεία που ανακοίνωσαν τον Οκτώβριο.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα αυξήθηκε επίσης οριακά από στο 7,5% του ΑΕΠ από 7,4% που υπολογίζονταν με βάση τα στοιχεία του Απριλίου. Ωστόσο, οι δύο στατιστικές αρχές διατηρούν αμετάβλητο το πρωτογενές έλλειμμα στο 5% (όσο υπολογίζονταν και τον Απρίλιο).

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την έξοδο από τη διαδικασία της ενισχυμένης εποπτείας το πρωτογενές ισοζύγιο καταγράφεται μόνο με βάση τη μεθοδολογία του ευρωπαϊκού στατιστικού κώδικα (ESA).

Παράλληλα, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνηση έφτασαν τα 104.368 εκ ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στο 57,45% του ΑΕΠ ενώ τα έσοδα της γενικής Κυβέρνησης έφτασαν τα 90,830 εκατ. ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του ΑΕΠ.

Τέλος, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, για το έτος 2019 η υποστήριξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είχε θετική επίπτωση στο ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης που έφτασε τα 113 εκατ. ευρώ, ενώ το 2020 και το 2021 είχε απώλειες 26 εκατ. ευρώ και 212 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Αυτό οφείλεται στο ότι οι δεδουλευμένες αμοιβές που προκύπτουν από τις εγγυήσεις του διατραπεζικού δανεισμού και του συστήματος ομολογιακών δανείων, καθώς και τα έσοδα από τις προνομιούχες μετοχές των τραπεζών, ήταν υψηλότερα από τις δεδουλευμένες δαπάνες. 

Αντιθέτως, στα έτη 2018, 2020 και 2021 η δαπάνη της υποστήριξης ήταν μεγαλύτερη από τα σχετικά έσοδα. 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
Capture2
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
epirusblog.gr
5 of 5
Οριακή αύξηση σε χρέος και έλλειμμα για το 2021
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 1388706077391410564
item