Θεσπρωτία: Πολλά τα έσοδα: 184.500 ευρώ "οικονόμησε" ο δήμος Σουλίου από τον Λάμποβο

Tο γενικό σύνολο όλων των εσόδων για το δήμο Σουλίου από τον Λάμποβο, που προήλθαν από μισθώσεις παραπηγμάτων, δημοτικών χώρων, καθώς και του προαυλίου του Δημοτικού Σχολείου Βούλγαρη για τη λειτουργία του Λούνα Παρκ και των ψυχαγωγικών παιχνιδιών, ανήρθε στο ποσό των 232.500 ευρώ.

Το γενικό σύνολο των εξόδων ανήλθανστο ποσό των 48.000 ευρώ.

Έτσι τα καθαρά έσοδα του Δήμου Σουλίου έφτασαν το ποσό των 184.500 ευρώ, κατά 24.000 περισσότερα από το 2021, που ήταν 161.716,64. 

Τα καθαρά έσοδα του Δήμου για το 2021 ήταν 161.714,64€, οπότε τα φετινά κέρδη ήταν 23.000 ευρώ περισσότερα από πέρυσι!
epirusblog.gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Πολλά τα έσοδα: 184.500 ευρώ "οικονόμησε" ο δήμος Σουλίου από τον Λάμποβο
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 6919253176928648187
item