Γιάννενα: Μητρόπολη Ιωαννίνων - Ξεκινούν Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου Οι Νεανικές Κατηχητικὲς Συνάξεις

Τὴν προσεχὴ Κυριακή, 16 Ὀκτωβρίου, ξεκινοῦν οἱ Νεανικὲς Κατηχητικὲς Συνάξεις στὶς ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως μας, μὲ τὸν καθιερωμένο Ἁγιασμὸ σὲ κάθε Ἐνοριακὸ Ναό.

Ἐπίσης, θὰ ξεκινήσουν οἱ παράλληλες, μὲ τὶς νεανικές κατηχητικὲς συνάξεις, δημιουργικὲς δραστηριότητες, ὅπως διδασκαλία μουσικῆς καὶ μουσικῶν ὁργάνων, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, χορῶν καὶ πολλῶν ἄλλων, ποὺ σκοπὸ ἔχουν νὰ δώσουν ἐρεθίσματα γιὰ μιὰ πολύπλευρη καὶ ἀρτιότερη διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν ἀλλὰ καὶ γιὰ μιὰ ἀληθινὴ ψυχαγωγία, μέσα ἀπὸ τὴν ὁμάδα καὶ τὸ παιχνίδι.


Κατὰ τὴν φετινὴ χρονιὰ τὸ κεντρικό θέμα τῶν κατηχητικῶν μαθημάτων θὰ εἶναι: «Ὀρθοδοξία καὶ Ὀρθοπραξία».


Κ α λ ο ῦ μ ε, λοιπόν,  ὅ λ α  τ ὰ  π α ι δ ι ὰ τοῦ Δημοτικοῦ, τοῦ Γυμνασίου καὶ τοῦ Λυκείου, νὰ προσέλθουν τὴν Κυριακή, 16 Ὀκτωβρίου γιὰ τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὴν ἔναρξη τῶν κατηχητικῶν μαθημάτων καὶ εὐχόμαστε σὲ ὅλους Καλὴ Σχολικὴ Χρονιά!


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Μητρόπολη Ιωαννίνων - Ξεκινούν Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου Οι Νεανικές Κατηχητικὲς Συνάξεις
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 1846431962050561862

Τα καλύτερα

item