Πρέβεζα: Στην πρόσληψη εκπαιδευτικού Αγγλικής γλώσσας προχωρά το Καραμάνειο Νηπιαγωγείο

Το Καραμάνειο Νηπιαγωγείο θα δεχθεί αιτήσεις για την πρόσληψη μιας η ενός, εκπαιδευτικού Αγγλικής γλώσσας, ΠΕ.06, πού να είναι εγγεγραμμένος/η εις τον πίνακα ιδιωτικής εκπαίδευσής για να διδάξει στο πρόγραμμα (εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση), αορίστου χρόνου, με τετράωρη απασχόληση την εβδομάδα, και με αποδοχές που προβλέπονται από τον Νόμο.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται, από σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη, κάθε Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11.00-13.00 στα Γραφεία του Κληροδοτήματος (άνωθεν βιβλιοπωλείου της Μητροπόλεως) τηλ. 26820 -29056.

Η τελική επιλογή θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π. μ. από την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος, κατόπιν συνεντεύξεως κάθε υποψηφίου/ας.
epirusblog.gr
5 of 5
Πρέβεζα: Στην πρόσληψη εκπαιδευτικού Αγγλικής γλώσσας προχωρά το Καραμάνειο Νηπιαγωγείο
epirusblog.gr
5 of 5
Πρεβεζα 4681408307650627048
item