Προσωπικός Γιατρός: Ανοίγει η πλατφόρμα για εγγραφές στα φαρμακεία, η διαδικασία

Να εγγράφονται στο σύστημα του Προσωπικού Γιατρού δίνοντας το «παρών» στα φαρμακεία θα μπορούν στο εξής οι πολίτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.

Η πλατφόρμα εγγραφής στον Προσωπικό Γιατρό, που την 1η Σεπτέμβρη άνοιξε και για την Αττική, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στην εβδομάδα θα ξεκινήσει να δέχεται αιτήσεις και μέσω των φαρμακείων. Βάσει των διευκρινίσεων που δόθηκαν, για την εγγραφή στον Προσωπικό Γιατρό μέσω των φαρμακείων, δεν θα χρειάζεται κινητό τηλέφωνο.

Η απόφαση της ΗΔΙΚΑ για τα κινητά τηλέφωνα ελήφθη καθώς κρίθηκε ότι η εγγραφή από τα φαρμακεία αφορά πρωτίστως ηλικιωμένα άτομα που δεν έχουν κινητό τηλέφωνο. Μέχρι να λυθεί το πρόβλημα, οι πολίτες θα ξεκινήσουν μέσα στη βδομάδα τις εγγραφές τους στα φαρμακεία, χωρίς την υποχρέωση του κινητού τηλεφώνου.

Κίνητρα για την εγγραφή στον Προσωπικό Γιατρό

Υπενθυμίζεται πως όσοι εγγραφούν θα έχουν προτεραιότητα από 1ης/1/2023, κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Οι μη εγγεγραμμένοι σε προσωπικό ιατρό, από την 1η/10/2022 θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους. 

Επίσης, θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, κατά ποσοστό 10% επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους.

Από την 1η/1/2023 τα ανωτέρω προβλεπόμενα προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10%, επιπλέον της άνω πρόσθετης συμμετοχής, ανερχόμενα σε ποσοστό 20% επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.

Επιλογή προσωπικών γιατρών

α) Ιατρός κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στα Κέντρα Υγείας, στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤοΜΥ) και σε λοιπές δημόσιες μονάδες ΠΦΥ.

β) Ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α' 38),

γ) Ιατρός συμβεβλημένος με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Σημειώνεται ότι ως προσωπικοί ιατροί ορίζονται και οι ιατροί άνευ ειδικότητας οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό Γενικής Ιατρικής.

Με απόφαση του υπουργού Υγείας δύνανται ως προσωπικοί ιατροί να ορίζονται ιατροί και άλλων ειδικοτήτων όταν δεν επαρκούν οι ιατροί των ειδικοτήτων Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας και μετά από παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης/επιμόρφωσης.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ιατρό που ασκεί το ελεύθερο ιατρικό επάγγελμα να συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ ανεξάρτητα από το εάν συμβάλλεται ήδη ή αν λαμβάνει μηνιαίο μισθό ή μηνιαίες αποδοχές από φορείς του δημόσιου τομέα.

Στη χώρα μας υπάρχουν 3.209 διαθέσιμοι προσωπικοί γιατροί και η συμμετοχή στον θεσμό έχει ξεπεράσει τους 1.000 ιδιώτες, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας. Οι εγγραφές των γιατρών ανοίγουν από σήμερα για όλες τις περιοχές της χώρας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.


epirusblog.gr
5 of 5
Προσωπικός Γιατρός: Ανοίγει η πλατφόρμα για εγγραφές στα φαρμακεία, η διαδικασία
epirusblog.gr
5 of 5
κοινωνία 3498047132188339420
item