Ήπειρος: Αναστηλώνονται πολλοί ναοί - μνημεία στην Ήπειρο

Πολλοί ναοί - μνημεία στην Ήπειρο αναστηλώνονται αυτό το διάστημα και μπορούν να αναδειχθούν, λόγω της αρχαιολογικής και θρησκευτικής αξίας τους, σε προσκυνηματικούς προορισμούς. 

Αφού έγινε επίστρωση ειδικού υλικού, τοποθετήθηκε σχιστόπλακα, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Αρχαιολογίας, στον ιστορικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Πλαίσια Κατσανοχωρίων. 

Ο ναός έχει στέγαση σταυρική και ανατολικά και δυτικά της εγκάρσιας καμάρας είναι ενιαία εξωτερικά. 

Στο ναό, όπου στο νάρθηκα, σε ολόκληρη την ανατολική πλευρά του υπάρχει η εικόνα της δευτέρας παρουσίας (εικονίζεται ο παράδεισος και η κόλαση να χωρίζονται από πύρινο ποταμό), σώζονται τέσσερις επιγραφές: 

Η πρώτη εντοπίζεται στην αετωματική όψη του ποστώου στη βόρεια πλευρά: ΕΤΟΥΣ ΖΡΜΒ// ΕΘΕΜΕΛΙΟΘΙ ΚΕ ΑΝ// ΕΚΕΝΙΣΤΙ Ο ΘΙΟΣ ΚΕ ΠΑΝσΕ// ΠΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ. 

Η δεύτερη στη νότια όψη στο ανώφλι του στενού φωτιστικού ανοίγματος: ΕΤΟΥΣ ,ΖΡΜΒ’// ΕΘΕΜΕ//ΛΙΟΘΙ…, που ενδεχομένως ο λίθος, στον οποίο είναι εγγεγραμμένη να προέρχεται από παλαιότερο ναό. 

Η τρίτη, βρίσκεται επάνω από τη δυτική θύρα του ναού εσωτερικά: Ιστορίθη οῦτος κ(αὶ) π(αν)σ(ε)πτος// ναός τ(ῆς) υπ(ε)ρ[ενδόξ]ου [Δεσπ]οι(νης) ἠμ(ῶν) Θ(εοτό)κου κ(αὶ) ἀειπ(α)ρθ(έν)ου// Μαρί(ας) διὰ συν(δρομῆς) […] τ(ῶν) ἄνωθ(ι) γεγραμ(μένων) ἀρχιερατεύον//τος του π(α)νι(ε)ρωτ[άτου] […] [ἁγιω]τ(ά)τις μητροπόλεως Ἵωαννήν(ων)// κύρ Καλλινίκ[ου] [….] Ἰησοῦ Χριστοῦ Α·Χ·Ξ·Δ· ὀκτωβρω· Κ·. 

Η τέταρτη, που είναι και η νεότερη χρονικά, βρίσκεται επάνω από τη βόρεια θύρα του ναού που σήμερα είναι και η κύρια είσοδος: Ὁ Πάνσεπτος ὄδε ναός της εἰπεραγίας Θεοτόκου ὠκοδομήθει μεν δαπάνῃ τοῦ αειμνήστου Θεοδώρου Νίκα τώ αφογ {1573}. 

Ἐπεσκευάσθη δε δι’ εξόδων τον αὐτον ΝΑον ἐπιτροπεῦοντῶν τῶν Ανδρέα Π. Λαζάνη Στεφάνου Κ. Τσελίκη Και. Β. Παπαδημητρίου το ἔτος. 1903. ὁ ζωγράφος Ν. Παλλιάγκας.

Ακόμη, από την Περιφέρεια Ηπείρου, κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί για τα έργα:

- «Συντήρηση - αποκατάσταση I.N. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δ.Δ. Γοργόμυλου ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού  € 106.000. 

- «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες στο καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγιάς Στούπαινας Ιωαννίνων» προϋπολογισμού € 69.500. 

Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων με το Υπουργείο Πολιτισμού και τις κατά τόπους Ιερές Μητροπόλεις για τα έργα:

- «Εργασίες αποκατάστασης του καθολικού της Ιεράς Μονής Προφήτη Ηλία Ζίτσας», προϋπολογισμού € 128.000. 

- «Συντήρηση και αποκατάσταση του τέμπλου και των εικόνων του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βίτσας», προϋπολογισμού € 24.800. 

- «Συντήρηση και αποκατάσταση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σκουληκαριάς Άρτας», προϋπολογισμού € 240.000. 

- «Συντήρηση-αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Χουλιαράδων», προϋπολογισμού € 110.000. 

- Αποκατάσταση αγιογραφιών Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Καλαρρυτών» προϋπολογισμού € 80.000

Τα εκκλησιαστικά αυτά μνημεία, που αντέχουν μέσα στο χρόνο, υποδεικνύουν στους Χριστιανούς τον τρόπο, με τον οποίο πρέπει να αγωνίζονται.

Και αντιλαμβανόμαστε ότι, μέσα στη σιωπή τους, μας στέλνουν το μήνυμα της πορείας με υπομονή, του αγώνα με υπομονή.  Και ας μην αποθαρρυνόμαστε. Μαζί μας είναι ο Χριστός. Αρκεί σ' Εκείνον να έχουμε στηριγμένους τους οφθαλμούς μας και να του ζητούμε την βοήθειά Του.

Αυτά τα μνημεία, μας θυμίζουν κάτι, που μπορεί να το έχουμε ξεχάσει. Ότι στον Χριστό, που είναι ο θεμελιωτής της πίστης μας και μας τελειοποιεί σε αυτή, οφείλουμε να στηρίξουμε την ελπίδα μας.

Μας θυμίζουν ακόμη ότι Εκείνος θα μας χαρίσει τα δώρα του ουρανού. Τα χάρισε σε όλους, όσοι πριν από μας αγωνίσθηκαν και νίκησαν. 

Τα χάρισε στους γνωστούς και αγνώστους της πίστης και της χριστιανικής ζωής αγωνιστές. Θα τα χαρίσει και σε μας, αν μέχρι τέλους αγωνιστούμε τον ωραίο αγώνα. 


epirusblog.gr
5 of 5
Ήπειρος: Αναστηλώνονται πολλοί ναοί - μνημεία στην Ήπειρο
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 3180020706246111598
item