Ήγουμενίτσα: Εγγραφές στο Πρότυπο ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μαθητές/τριες που επιθυμούν να φοιτήσουν στην Α’ και Β τάξη του Πρότυπου ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας, κατά το σχολικό έτος 2022-2023, να υποβάλλουν χειρόγραφη αίτηση εγγραφής/μετεγγραφής στις εναπομείνασες κενές θέσεις. 

Στην Α’ τάξη είναι διαθέσιμες 101 θέσεις και δικαίωμα υποβολής έχουν οι μαθητές/τριες απόφοιτοι Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. 

Στη Β’ τάξη είναι διαθέσιμες οι παρακάτω θέσεις ανά τομέα:


Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής/μετεγγραφής για τις θέσεις της Β’ τάξης έχουν οι μαθητές/απόφοιτοι που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 

α. Προαχθέντες μαθητές/τριες Α’ τάξης Π.ΕΠΑΛ. 
β. Προαχθέντες μαθητές/τριες Α’ τάξης ΕΠΑΛ. 
γ. Προαχθέντες μαθητές/τριες Α’ τάξης ΓΕΛ 

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο του Υπ. Παιδείας 105522/ΓΔ4/31-0802022 και μέσω επικοινωνίας με το σχολείο. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα: Εγγραφές στο Πρότυπο ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας
epirusblog.gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 370402873066146586
item