Τράπεζα της Ελλάδος: Μειώθηκαν τα επιτόκια των δανείων τον Ιούλιο

Αμετάβλητο στο 0,02% παρέμεινε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων τον Ιούλιο του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε στο 3,71%.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων να μειωθεί στο 3,69% από 3,95% που ήταν τον προηγούμενο μήνα.

Πιο αναλυτικά, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο -0,01%. 

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στο 0,13%.

Στο σκέλος των δανείων, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,13%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 11,33%.

Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,84%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 3,76%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,37%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 43 μονάδες βάσης, τον Ιούλιο του 2022, και διαμορφώθηκε στο 2,58%. 

Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 37 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,62%.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,63%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 19 μονάδες βάσης στο 3,60% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 40 μονάδες βάσης στο 2,52%.

epirusblog.gr
5 of 5
Τράπεζα της Ελλάδος: Μειώθηκαν τα επιτόκια των δανείων τον Ιούλιο
epirusblog.gr
5 of 5
πολιτική 3804959848367438123
item