Γιάννενα: 3ο βραβείο για τους μαθητές και τις μαθήτριές του Προτύπου Γενικού Λυκείου Ζωσιμαίας Σχολής στο διαγωνισμό «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου»

Με τον τίτλο της ταινίας «Μακραίωνη ασημένια ιστορία δίπλα στη λίμνη» οι μαθητές και οι μαθήτριές μας πήραν το 3ο βραβείο.

Η ταινία αναφέρεται στην ιστορία της αργυροχοΐας (ασημουργίας) της πόλης των Ιωαννίνων. 

Ιστορία για τα χυτά αντικείμενα στα παντέφτια, ιστορία σκαλισμένη στα σφυρήλατα με ανάγλυφες μήτρες, ιστορία με συρματερά και φιλιγκράν, με σεγαριστή και σαβάτ, μια μακραίωνη ασημένια ιστορία δίπλα στη λίμνη και το σχολείο μας με την ταινία αυτή συμμετείχε στο Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της

χώρας και της Ομογένειας τον οποίο συν-διοργάνωσαν η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών του ΥΠΑΙΘ, το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ).

Η ιστορία της αργυροχοΐας στην πόλη μας είναι συνδεδεμένη με την παραγωγή, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό, με κοινωνικές ομάδες και συντεχνίες, με την εργασία, την τέχνη και τις τεχνικές, με μαθητεία και εκπαίδευση. 

Συνδέεται με αξίες, πολιτισμό, κοινωνικές δραστηριότητες, με τη ζωή των ίδιων των ασημουργών στο βάθος του χρόνου, με την προφορική μας ιστορία, με μνήμες και εμπειρίες, την πολιτιστική μας κληρονομιά. 

Είναι η ιστορία της συνδεδεμένη με την ιστορία της πόλης μας – των Ιωαννίνων – από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα. Είναι η ιστορία και η διαδρομή των ασημουργών και χρυσικών της πόλης και της ευρύτερης ορεινής περιοχής και το ασήμι που συνδέει το παρόν με το παρελθόν.

Για την ανάδειξη της ιστορίας της αργυροχοΐας, της εργασίας των τεχνιτών, της κατεργασίας του ασημιού, για τη σωστή ιστορική τεκμηρίωση, την αναζήτηση ιστορικών πηγών, στραφήκαμε στην τοπική κοινωνία και μέσα από ιστορικά αρχεία, την αναζήτηση τεκμηρίων, μαρτυριών, με την πρακτική της συνέντευξης καταγράψαμε την ιστορία της αργυροχοΐας, της χειροποίητης επεξεργασίας του ασημιού, στην πόλη μας. 

Στην κατεύθυνση αυτή αναπτύξαμε ερευνητική προσπάθεια με σκοπό να μελετήσουμε σε βάθος το γεγονός αυτό. 

Τα ερωτήματα που καθοδήγησαν την έρευνά μας έχουν σχέση με τη σύνδεση της τέχνης της ασημουργίας με την πόλη των Ιωαννίνων, με τη φήμη της γιαννιώτικης αργυροτεχνίας που έφτασε μέχρι τα πέρατα του κόσμου και με το πως η τέχνη αυτή ρίζωσε στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της πόλης, επηρεάζοντας την οικονομική και κοινωνική τους θέση και διαμορφώνοντας την πολιτιστική ταυτότητα των Ιωαννίνων.

Για τη διερεύνηση και την κατανόηση του γεγονότος απευθύναμε τα παραπάνω ερωτήματα στον κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου και στον κ. Μωυσή Ελισάφ, Δήμαρχο Ιωαννιτών. 


Διαφοροποίηση έγινε στα ερωτήματα που απευθύναμε στον κ. Φαίδωνα Ηλία, ο οποίος διδασκόμενος από το παρελθόν και οραματιζόμενος το μέλλον, με δικό του εργαστήριο, μας μιλά για τεχνίτες και τεχνικές για το παρελθόν και το μέλλον.


Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριες για τη διάκρισή τους.

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: 3ο βραβείο για τους μαθητές και τις μαθήτριές του Προτύπου Γενικού Λυκείου Ζωσιμαίας Σχολής στο διαγωνισμό «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου»
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 8812525283005318553
item