Κλοπές στην αντλία: Πρόστιμα έως 150.000 ευρώ για όσους παρανομούν

Εξουθενωτικά είναι τα πρόστιμα που προβλέπει το νέο «ποινικολόγιο» της ΑΑΔΕ για τα πρατήρια υγρών καυσίμων που παρανομούν. Πότε τίθεται σε ισχύ και ποια είναι τα πιο τσουχτερά πρόστιμα.

Εξοντωτικά πρόστιμα για όσα πρατήρια υγρών καυσίμων παρανομούν και αισχροκερδούν εις βάρος των καταναλωτών προβλέπει το νέο «ποινικολόγιο» της ΑΑΔΕ που δημοσιεύτηκε υπό τη μορφή υπουργικής απόφασης.

Η τελευταία υπογράφεται από τον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, και Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλο.

Το νέο πλαίσιο με τίτλο «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης» αποσκοπεί -μεταξύ άλλων - στον τερματισμό της εξαπάτησης των οδηγών από επιτήδειους του κλάδου των καυσίμων που «πειράζουν» τις αντλίες, ενσωματώνουν παράνομα λογισμικά, έχουν «κρυφές» δεξαμενές ή δεν έχουν σύστημα παρακολούθησης εισροών και εκροών.

Οι παραβάσεις κατηγοριοποιούνται στις εξής κατηγορίες: α) Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος, β) Εξοπλισμός συστήματος, γ) Δεξαμενές υγρών καυσίμων, δ) Εγκαταστάτες συστημάτων και ε) Λογισμικό.

Τα πρόστιμα ξεκινούν από 1.000 ευρώ, όπως είναι η περίπτωση μη επικολλημένου μοναδικού αριθμού ταυτότητας σε δεξαμενή, και φτάνουν τα 150.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις προβλέπεται και η οριστική αναστολή της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή αλλοίωση μηχανικών μερών ή λογισμικού ή παραγόμενων στοιχείων του συστήματος. Η οριστική ανάκληση της λειτουργίας της επιχείρησης συνοδεύεται και από διοικητικό πρόστιμο 150.000 ευρώ.


Ακολουθούν οι παραβάσεις στις οποίες βεβαιώνονται «τσουχτέρα» πρόστιμα:

- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή αλλοίωση, με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, μηχανικών μερών, ή λογισμικού ή παραγόμενων στοιχείων του συστήματος, που διατηρούνται στην εγκατάσταση ή/και αποστέλλονται στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, σφραγίζεται η εγκατάσταση από την ελέγχουσα και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης και αυτοτελώς σε έκαστον εξ’ όσων συνέπραξαν ή προσέφεραν συνδρομή στην τέλεση των παραβάσεων αυτών 150.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά.

- Σε περίπτωση διαπίστωσης έκδοσης παραποιημένων/εικονικών αποδείξεων εσόδου, ή δελτίων, που τα στοιχεία τους δεν έχουν αποσταλεί στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, ή έχουν αποσταλεί παραποιημένα, ή σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων εσόδου ή δελτίων, επιβάλλεται πρόστιμο 150.000 ευρώ και η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά.

- Σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς να έχει εγκατασταθεί σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, η εγκατάσταση σφραγίζεται από την ελέγχουσα και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, διοικητικό 50.000 ευρώ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται προσωρινά για 2 μήνες και αναστέλλεται η λειτουργία της μέχρι την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών. Αν διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση, κατά παράβαση των ανωτέρω, συνεχίζει να λειτουργεί, παρά τη σφράγιση και την επιβολή αναστολής λειτουργίας ή δεν εγκατασταθεί σύστημα 3 μηνών, διάστημα κατά το οποίο τελεί υπό αναστολή, από την έκδοση της απόφασης προσωρινής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά.


- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αποθήκευση, εμπορία ή διακίνηση υγρών καυσίμων μέσω αδειοδοτημένων δεξαμενών ή μετρητών/αντλιών, που δεν συνδέονται ή δεν παρακολουθούνται από το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, σφραγίζεται η εγκατάσταση από την ελέγχουσα υπηρεσία και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης και αυτοτελώς σε έκαστον εξ’ όσων συνέπραξαν ή προσέφεραν συνδρομή στην τέλεση των παραβάσεων αυτών διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ 

Στην περίπτωση αυτή η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά και παύει οριστικά η λειτουργία της.

- Στην περίπτωση που διαπιστωθεί αποθήκευση, εμπορία ή διακίνηση υγρών καυσίμων μέσω μη αδειοδοτημένων και μη παρακολουθούμενων από το σύστημα εισροών εκροών δεξαμενών ή άλλου τύπου υπέργειων ή υπόγειων αποθηκευτικών χώρων ή συναφών οδεύσεων (σωληνογραμμών) ή μέσω μη αδειοδοτημένων και μη παρακολουθούμενων αντλιών/μετρητών, εσφραγίζεται η εγκατάσταση από την ελέγχουσα υπηρεσία και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης και αυτοτελώς σε έκαστον εξ’ όσων συνέπραξαν ή προσέφεραν συνδρομή στην τέλεση των παραβάσεων αυτών διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ 

Οι μη αδειοδοτημένες δεξαμενές ή άλλοι αποθηκευτικοί χώροι καυσίμων και συναφείς οδεύσεις (σωληνογραμμές) ή οι μη αδειοδοτημένες αντλίες/μετρητές, που χρησιμοποιήθηκαν στη διάπραξη της παράβασης αυτής, καταστρέφονται με δαπάνες του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, μετά την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου.

- Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι σε δεξαμενή υγρών καυσίμων, δεν υπάρχει επικολλημένος ο μοναδικός αριθμός ταυτότητάς της, όπως αυτός παράγεται κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων της εγκατάστασης στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά δεξαμενή.

Το νέο ποινικολόγιο τίθεται σε ισχύ στις 20 Σεπτεμβρίου.
epirusblog.gr
5 of 5
Κλοπές στην αντλία: Πρόστιμα έως 150.000 ευρώ για όσους παρανομούν
epirusblog.gr
5 of 5
κοινωνία 570966704697435708
item