Γιάννενα: Εν αναμονή για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη

Η αντιμετώπιση του θέματος της ισορροπίας του οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας σε σχέση με την αντλούμενη ποσότητα υδάτων κατά τις θερινές περιόδους, ο προσδιορισμός του περιβαλλοντικού κόστους που προκαλεί στην λίμνη η συνεχής απόληψη νερού παρά το ελλειμματικό ισοζύγιο της, καθώς και η υλοποίηση έργων και δράσεων για τον εμπλουτισμό και αναζωογόνηση της λίμνης, εντάσσονται σε μια ολιστική προσέγγιση με στόχο την αποκατάσταση του διαταραγμένου οικοσυστήματος, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και τον υφυπουργό Γ. Αμυρά.

Αυτά προκύπτουν από την απάντηση του υφυπουργού σε κοινοβουλευτική ερώτηση για την Παμβώτιδα, στην οποία γίνεται αναφορά για το Προεδρικό Διάταγμα, αλλά χωρίς να καθορίζεται ο χρόνος που θα έλθει αυτό προς υπογραφή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Αμυρά, διαχειριστικά μέτρα και προτάσεις θα περιλαμβάνονται στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), η οποία εκπονείται και σύντομα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. 

Η ΕΠΜ θα οδηγήσει και στην έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία της Λίμνη Παμβώτιδας. 

Η ΕΠΜ και το Διαχειριστικό Σχέδιο θα λαμβάνουν υπόψη όλες τις μελέτες και τις προτάσεις έργων και δράσεων, τα οποία έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί και έχουν την ευρεία αποδοχή της επιστημονικής κοινότητας, των τοπικών φορέων και Υπηρεσιών, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών.

Για πολλά από τα προτεινόμενα έργα του «Προγράμματος Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων» θα γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως ΕΣΠΑ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης, ΠΕΠ Ηπείρου κ.λπ, όπως ανέφερε ο κ. Αμυράς.

Από τον Ιούνιο του 2021 εκπονείται έργο για την λίμνη με τίτλο «Τεκμηρίωση πρότασης καθορισμού της οικολογικής στάθμης της Λίμνης Παμβώτιδας». 

Στόχος της μελέτης είναι ο καθορισμός της οικολογικής στάθμης και της διακύμανσης αυτής, με σκοπό αφενός τη διατήρηση του οικοσυστήματος και των οικοσυστημικών υπηρεσιών (π.χ. άρδευσης, αλιείας κ.λπ.) της λίμνης και αφετέρου την αναγνώριση των αναγκών για την κατάλληλη διαχείριση της υδροπεριόδου της λίμνης. 

Το έργο προβλέπει τη σύνταξη διαχειριστικής μελέτης για την ορθή λειτουργία του υδατοφράγματος Περάματος και θα αντιμετωπίζει το θέμα της ισορροπίας του οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας σε σχέση με την αντλούμενη ποσότητα υδάτων κατά τις θερινές περιόδους.

Με σκοπό τον φυσικό εμπλουτισμό και την αναζωογόνηση της λίμνης, τα έργα τα οποία θα υποστηρίξει το ΥΠΕΝ θα έχουν ως στόχο αφενός την αποκατάσταση της επικοινωνίας των πηγών (Σεντενίκου, Αμφιθέας και Ντραμπάτοβας) με τη λίμνη Παμβώτιδα και αφετέρου την εκπόνηση ειδικής μελέτης για τη δυνατότητα και σκοπιμότητα εμπλουτισμού της λίμνης με είδη ψαριών, τα οποία κρίνονται αποδεκτά για το οικοσύστημα με βάση τεκμηριωμένες προτάσεις των επιστημόνων. 

Η ειδική μελέτη θα καθορίσει τον τρόπο, το είδος και τον αριθμό των ιχθυδίων των ειδών ψαριών με τα οποία θα γίνονται στο μέλλον εμπλουτισμοί στη λίμνη.

Επίσης, στην απάντηση γίνεται λόγος για περιβαλλοντικό κόστος, το οποίο προκαλεί στην λίμνη Παμβώτιδα η συνεχής και ανεξέλεγκτη απόληψη νερού κυρίως για την άρδευση των καλλιεργειών, είναι μεγάλο. 

«Η ανεξέλεγκτη άρδευση οδηγεί αφενός στην υπερβολική χρήση νερού και αφετέρου σε αυξημένη εισροή ρυπαντικού φορτίου από τις αγροτικές καλλιέργειες», αναφέρεται.

Το ΥΠΕΝ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, θα στηρίξει πρωτοβουλίες για την εφαρμογή μέτρων, όπως: 

α) κοστολόγηση και τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδατος 

β) τοποθέτηση υδρομετρητών στο σύνολο των χρηστών του αρδευτικού δικτύου, χρήση καρτών άρδευσης και θέσπιση μηχανισμού παρακολούθησης των ποσοτήτων της άρδευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος, ώστε να γίνεται σωστή διαχείριση του αντλούμενου νερού από τη λίμνη και τις αποστραγγιστικές τάφρους, 

γ) καταγραφή των απολήψεων για άρδευση, δ) ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γεωργών, 

ε) προώθηση της άρδευσης με σταγόνες (πότισμα στάγδην) κ.λπ.

Τέλος, σημειώνεται πως το ΥΠΕΝ επιδιώκει την αειφορική άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας, με τρόπο όμως συμβατό με την διατήρηση του οικοσυστήματος. 


«Οι πολιτικές, τις οποίες προγραμματίζει να εφαρμόσει στο τομέα αυτό, έχουν ως στόχο την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον δράσεων και προγραμμάτων με σκοπό τη μείωση της ανεξέλεγκτης άρδευσης που οδηγεί στην υπεράντληση και αλόγιστη χρήση νερού, τη μείωση της χρήσης λιπασμάτων, και τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης απόθεσης των κτηνο/ πτηνοτροφικών αποβλήτων στις γεωργικές εκτάσεις», καταλήγει.

epirusblog.gr
5 of 5
Γιάννενα: Εν αναμονή για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη
epirusblog.gr
5 of 5
Ιωάννινα 7730068145952594974
item